Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Vigi for C120

Moduły różnicowoprądowe do C120

Powiadomienie o zakończeniu sprzedaży

Dodatkowe moduły różnicoprądowe dla wyłączników C120

Vigi for C120
 • Funkcje

  Elektrycznie i mechanicznie łączone z wyłącznikami C120

  • czułość 30mA:uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim (zgodnie z IEC 364)
  • czułości 100, 300, 500, 1000mA: ochrona dodatkowa przed pożarem i dotykiem pośrednim (zgodnie z IEC 364).
  • Typ „si”: Zabezpieczenie wrażliwych obwodów (sprzęt komputerowy) oraz wywołujących zakłócenia (stateczniki lamp, elektronika mocy)
  • Selektywna wersja : wyzwalanie urządzenia powyżej miejsca zakłócenia
  • Zgodność zespołu modułów C120 + Vigi C120 z normą IEC EN 61009 potwierdzona przez krajowe organy dopuszczające, IEC 60947-2
  • Wyłącznik C120 utrzymuje te same charakterystyki przy kombinacji z modułem Vigi C120


  Korzyści

  Jakość bez ograniczeń

  Ta sama, przejęta z rodziny C60, prostota łączenia modułów Vigi C120 z wyłącznikami C120 sprawia, że są one wyjątkowo proste w instalacji.
  Typ „si” modułów Vigi C120 jest w pełni odporny na zakłócenia, tym samym nieporównywalnie zapewniając spokojną głowę.

  Zastosowania

  Zabezpieczenie, w budownictwie przemysłowym i powszechnym, przed:

  • porażeniem prądem (zgodnie z normą IEC 364 i normami krajowymi)
  • ryzykiem pożaru na skutek upływu prądu w materiałach budowlanych