Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Ecodial 4.8

Edytor rysowania schematów w oparciu o znormalizowane symbole

Nowy wygląd i funkcjonalność aplikacji- Poszerzona paleta symboli- Kontynuacja obliczeń po napotkaniu błędu- Poprawiony moduł charakterystyk

Ecodial 4.8
 • Funkcje

  Edytor rysowania schematów w oparciu o znormalizowane symbole

  Obliczanie prądów zwarciowych, impedancji oraz spadków napięć zgodnie z
  normą międzynarodową IEC 364- 5-523  oraz zaleceniami obliczeniowymi
  Cenelec R0 64-003

  Przewodnik doboru aparatów elektrycznych i szynoprzewodów

  Dobór źródeł, przewodów oraz aparatów zabezpieczających

  Zestawienie obwodów

  Zestawienie obliczeń

  Zestawienie elementów

  Porównanie charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników

  Eksport schematów jednokreskowych do formatu DXF
   
  Ecodial4.4 liczy sieci o następujących parametrach:
  • Napięcie 220 do 690 V

  • Częstotliwość 50 lub 60 Hz

  • Układ sieci TT, TN lub IT

  • Źródła do 4 jednakowych transformatorów lub generatorów (można
  zdefiniować  dwa zespoły źródeł: jeden podstawowy, drugi rezerwowy).

  Schemat sieci


  Ecodial operuje na tzw. blokach (kilka indywidualnych elementów sieci
  zgrupowanych w jeden blok, np.: Źródło = Transformator + Przewód +
  Zabezpieczenie). Ich wykorzystanie w trakcie tworzenia obwodu znacznie
  przyspiesza pracę i chroni użytkownika przed popełnieniem błędu.
   
  Prąd zwarciowy
  Ecodial oblicza prąd zwarciowy minimalny i maksymalny (zależny od
  stopnia nagrzania przewodów) dla każdego rodzaju zwarcia (jedno-, dwu-, i
  trójfazowe oraz zwarcie pomiędzy przewodem fazowym a ziemią)
  Spadek napięcia
  Ecodial sprawdza maksymalny dopuszczalny spadek napięcia, i umożliwia
  użytkownikowi zoptymalizowanie sieci poprzez indywidualne ograniczanie
  spadków w każdym obwodzie  Wyłączniki


  Ecodial proponuje odpowiedni wyłącznik w oparciu o typ sieci, prąd
  obciążenia, prąd zwarciowy w obwodzie, sprawdzane są też wymagania
  dotyczące ochrony przed dotykiem pośrednim w sieciach TN. Program
  oferuje dodatkowe narzędzie do porównywania charakterystyk
  czasowo-prądowych wybranych wyłączników..
   Baterie kondensatorów
  Program dobiera baterię kondensatorów w oparciu o wyliczony
  współczynnik mocy i wpływ zakłóceń pochodzących od wyższych
  harmonicznych.
   Przemienniki Częstotliwości
  Dobór regulatora prędkości jest przeprowadzany w oparciu o :

    - prąd znamionowy silnika

    - rodzaj rozruchu.
  Szynoprzewody
  Ecodial dobiera odpowiedni typ szynoprzewodów w oparciu o rodzaj
  sieci (oświetleniowa, rozdzielcza, przesyłowa) a następnie sprawdza ich
  wytrzymałość elektrodynamiczną.
  Kable
  Ecodial wyznacza minimalny dopuszczalny przekrój żyły kabla na 1 fazę oraz przekroje przewodów neutralnych i uziemiających.

  Weryfikacja poprawności doboru kabla przez sprawdzenie:

    - spadku napięcia

    - ochrona przed dotykiem pośrednim

    - obciążalności zwarciowej
  Baterie kondensatorów
  Program dobiera baterię kondensatorów w oparciu o wyliczony
  współczynnik mocy i wpływ zakłóceń pochodzących od wyższych
  harmonicznych..
  Przemienniki Częstotliwości
  Dobór regulatora prędkości jest przeprowadzany w oparciu o :

    - prąd znamionowy silnika

    - rodzaj rozruchu.
  Ochrona przed dotykiem pośrednim

  W celu zapewnienia wyłączenia w ciągu wystarczająco krótkiego czasu,
  Program sprawdza czy prąd ziemnozwarciowy jest większy od nastawy
  zabezpieczenia zwarciowego (biorąc pod uwagę tolerancję), a w razie
  konieczności proponuje zwiększenie przekrojów przewodów lub zastosowanie
  zabezpieczeń różnicowoprądowych. W przypadku zastosowania zabezpieczeń
  różnicowoprądowych, program dobierze ich odpowiednie nastawy w
  zależności od typu sieci i stopnia ochrony.
  Wyniki
  Wszystkie obliczenia w programie mogą być wyeksportowane do formatu
  RTF (Rich Text Format) a następnie obrabiane w dowolnym edytorze tekstu.

  Utworzony projekt po wyeksportowaniu może zostać zaimportowany do
  programu Rapsody(wczytane zostaną urządzenia sieci dobrane w czasie
  obliczeń.

  Korzyści


  Zastosowania