Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Obudowy ATEX

ATEX - certyfikowane stalowe, stalowe nierdzewne i poliestrowe obudowy do montażu naściennego

Stalowe, stal nierdzewna, poliestrowe obudowy ATEX

Obudowy ATEX
 • Funkcje

  Czym jest ATEX?
  • Jest to termin powszechnie używany do przestrzeni potencjalnie zagrożonych wybuchem i standardów dla systemów i urządzeń zabezpieczających.
  • Dwie Europejskie dyrektywy ATEX 99/92/CE i ATEX 94/9/CE i normy IEC 60079 i IEC 61241 zharmonizowane z normami Europejskimi.
  Czym jest przestrzeń potencjalnie zagrożona wybuchem?

  Zgodnie z ATEX, przestrzeń potencjalnie zagrożona wybuchem definiowana jest jako mieszanka substancji łatwopalnych w formie gazu, pary, pyłu  które  w powietrzu w normalnych warunkach atmosferycznych, mogą całkowicie lub częściowo spowodować wybuch po styczności ze źródłem ognia.

  Od 1 lipca 2003 roku, europejskiej dyrektywy ATEX 94/9/CE wprowadza obowiązek korzystania z certyfikowanych komponentów, urządzeń lub zespołu urządzeń, jeżeli są przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, gazowych lub zapylonych.

  Nasze rozwiązania:

  Oferujemy Państwu gamę obudów naściennych certyfikowanych ATEX włączając metalowe (Spacial S3DEX), ze stali nierdzewnej (S3XEX) i poliestrowe (Thalassa PLMEX). Gwarantują bezpieczeństwo dla każdej aplikacji i w każdym obszarze klasyfikowanym jako "ATEX II2" lub "II3", co oznacza instalację powierzchni z ryzykiem okolicznościowym lub rzadkim.

  Obudowy są certyfikowane jako składniki. Będą one połączone z innymi urządzeniami ATEX - elektrycznymi, hydraulicznymi, pneumatycznymi - co w ogólnym rozrachunku musi być certyfikowany jako ATEX.
  Wszystkie nasze obudowy do montażu naściennego są zgodne z normami ochrony przed wybuchem w atmosferze pełnej gazu (G) lub kurzu (D).
  Obudowy Uniwersalne są zaprojektowane do używania w grupie II w kategorii 2.

  Nasz zakres:
  Spacial S3DEX: środowiska przemysłowe, pomieszczenia techniczne
  Spacial S3XEX: Lboratoria, przemysł spożywczy, szczególne wymagania w zakresie higieny i korozji
  Thalassa PLMEX: wybrzeże, petrochemia, środowiska silnie korozyjne

  Korzyści

  • Wybór 3 materiałów: oferta ATEX daje wybór 3 materiałów (stal, stal nierdzewna i poliester) i zapewnia elastyczność wyboru w zależności od warunków środowiskowych
  • Wybór wymiarów: wybór szerokiej liczby wymiarów z oferty standardowej
  • Wybór akcesoriów: wiele akcesoriów jest wspólnych we ofercie ATEX wszystkich 3 materiałów
  • Wysoka ochrona przed kurzem: obudowy naścienne zapewniają stopień ochrony IP66 i osiągają najwyższy stopień zgodnie z normą IEC61241-1 dotyczącą stopnia ochrony obudów.
  • Poziom jakości: certyfikacja produktów i zakładów produkcyjnych gwarantuje przestrzeganie i spójność poziomu jakości

  Zastosowania

  Nasze obudowy zapewniają idealne warunki do zastosowań w następujących branżach i sektorach:
  • przemysł chemiczny i petrochemiczny
  • platformy wiertnicze
  • przemysł spożywczy
  • młyny
  • warsztaty 
  • tereny suszenia zboża
  • Stacje paliw