Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Easergy MiCOM P54x

Zespół zabezpieczeń różnicowo-prądowych linii lub linia-transformator z opcją zabezpieczenia odległościowego

Rodzina PowerLogic

Easergy MiCOM P54x zapewnia szybkie różnicowe zabezpieczenie prądowe.

Easergy MiCOM P54x
 • Funkcje

  Easergy MiCOM P54x zapewnia szybkie różnicowe zabezpieczenie prądowe. Przekaźniki P54x są przeznaczone do stosowania we wszystkich liniach napowietrznych i kablowych, ponieważ mogą współpracować ze wzdłużnymi (dwukierunkowymi) kanałami komunikacyjnymi między urządzeniami końcowymi linii. Opcjonalne interfejsy obsługują bezpośrednie połączenia światłowodowe lub multipleksery cyfrowe.

  Zapewniona jest optymalna selektywność, ponieważ układ mierzy prądy wpływające i wypływające z zabezpieczanego elementu instalacji. Wewnętrzne uszkodzenie (zwarcie) powoduje natychmiastowe wyzwolenie, z zachowaniem stabilności w przypadku uszkodzenia (zwarcia) poza strefą. Wyzwalanie odbywa się według sprawdzonej charakterystyki poprzez porównanie prądu różnicowego z prądem w gałęzi poprzecznej, co ułatwia testowanie. Fazowe elementy różnicowe tego typu umożliwiają wykrywanie usterek materiałowych i rezystancyjnych, z optymalnym wyborem uszkodzonej fazy, wyzwalaniem i sygnalizacją.

  Cały zakres zabezpieczeń rezerwowych został zintegrowany, dzięki czemu zwiększa się niezawodność ochrony, gdyż elementy rezerwy dynamicznej (takie jak zabezpieczenia odległościowe i nadprądowe) mogą być uruchomione zawsze wtedy, gdy wystąpi przerwa w pracy kanału sygnalizacyjnego.

  Urządzenia P543 - P546 posiadają rezydentne zabezpieczenie odległościowe podcykliczne, czym uzupełniają wielofunkcyjny zestaw zabezpieczeń głównych i rezerwowych, które już wcześniej udowodniły swoją skuteczność w tej grupie urządzeń. Pełny układ, pięciostrefowe zabezpieczenie odległościowe zostało przejęte z przodującego w tej klasie przekaźnika MiCOM P443.

  Przekaźnik P54x staje się standardem we wszystkich zabezpieczeniach linii wysokich i najwyższych (EHV/UHV) napięć, dublowanym wszędzie tam, gdzie wymagane jest podwójne redundancyjne zabezpieczenie główne. Dają możliwość zestawienia dowolnej kombinacji zabezpieczeń różnicowych, odległościowych, nadprądowych i ponownie załączających, zależnie od potrzeb w danym punkcie sieci.

  Stosowanie jednego uniwersalnego typu przekaźnika zamiast dwóch lub więcej odrębnych modeli oznacza skromniejsze zapasy części zapasowych, mniejsze potrzeby szkoleniowe i niższe koszty.

  Sterowanie i monitoring wyłączników
  Przekaźniki MiCOM P544 i P546 są odpowiednie dla złożonych instalacji i pól zasilających zabezpieczanych i załączanych dwoma wyłącznikami, w konfiguracji takiej jak układ półtorawyłącznikowy. Natomiast przekaźniki MiCOM P543 i P545 są odpowiednie dla pól obsługiwanych przez jeden wyłącznik.

  Gwarancja kontraktowa
  Okres : 2 lata  Korzyści

  Seria MiCOM P541 - P546

  • Zabezpieczenia o wysokiej selektywności
  • Szczegółowy monitoring sprawności kanału komunikacyjnego
  • Wbudowane elementy podtrzymujące pracujące jako gorąca rezerwa w przypadku zaniku transmisji w kanale komunikacyjnym

  Seria MiCOM P543 - P546

  • Szybkie zabezpieczenie torów pojedynczych i rozgałęzionych z transformatorami strefowymi lub odgałęzionymi odbiornikami
  • Zabezpieczenie podcykliczne pięciostrefowe i czworoboczne odległościowe
  • Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (układy wspomagane przez DEF zwiększające czułość zabezpieczenia ziemnozwarciowego)
  • Układ kontroli różnicowego przekładnika prądowego wykrywa wszelkie nieprawidłowości w przekładniku lub w okablowaniu, które mogłyby niekorzystnie wpływać na działanie zabezpieczenia
  • Możliwość pełnego połączenia z kanałami bezpośrednimi światłowodowymi i multipleksowymi w tym również z pierścieniami SONET/SDH
  • Przesyłanie komunikatów samonaprawczych między zabezpieczeniami odległościowymi i różnicowymi

Dokumentacja produktu i oprogramowania do pobrania

Wyszukaj i pobierz dokumentację o produktach - katalogi, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie.