Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Data Center Expert

Skalowalne oprogramowanie do monitorowania, które zbiera, porządkuje i dystrybuuje kluczowe informacje o urządzeniach, zapewniając kompleksową kontrolę sprzętu.

Rodzina EcoStruxure

Scentralizowane zarządzanie infrastrukturą fizyczną o newralgicznym znaczeniu

Zdjęcie produktu APC Brand Schneider Electric
Data Center Expert
 • Funkcje

  InfraStruXure Central udostępnia organizacjom efektywne, wydajne metody monitorowania urządzeń fizycznych pochodzących od różnych dostawców i należących do systemów zasilania, chłodzenia, bezpieczeństwa i monitorowania środowiska. Monitorowanie w czasie rzeczywistym, zdefiniowane przez użytkownika raporty i wykresy oraz natychmiastowe powiadamianie i eskalacja umożliwia szybką ocenę zdarzeń w infrastrukturze o znaczeniu krytycznym oraz eliminowanie problemów, które negatywnie wpływają na dostępność systemów IT. To scentralizowane repozytorium informacji o krytycznym znaczeniu jest dostępne jednocześnie dla wielu użytkowników z dowolnego miejsca sieci. Udostępnia tym samym skonsolidowany widok infrastruktury fizycznej. Platformy mogą być rozbudowywane wraz ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi poprzez dodawanie licencji na kolejne urządzenia oraz dodatkowe moduły nadzoru, zarządzania wydajnością i zmianami.

  Korzyści

  Dopasowanie
  • Interfejs API do usług Web Services - Umożliwia integrację danych i zdarzeń generowanych przez InfraStruXure Central z istniejącymi aplikacjami IT i narzędziami wywołującymi usługi Web Services
  • Architektura rozszerzalna - Dostępne klucze licencji na węzły i aplikacje rozszerzają funkcjonalność i zasięg platformy, umożliwiając jej rozbudowywanie w odpowiedzi na potrzeby biznesowe.
  • Integracja z aplikacjami StruxureWare Management - Dodatkowe aplikacje InfraStruxure Management — InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost i InfraStruxure Mobile — umożliwiają zintegrowane zarządzanie wykorzystaniem energii, planowanie i zarządzanie centrum danych w czasie rzeczywistym.
  • Dodatkowy moduł wyjściowy TCP dla interfejsu Modbus - Przekazuje dane i wybrane zdarzenia z urządzeń objętych zarządzaniem InfraStruXure Central do istniejących systemów zarządzania budynkiem (BMS) za pośrednictwem sieci Ethernet
  • Dodatkowa aplikacja monitorująca - Lepsza widoczność krytycznych zasobów dzięki zarządzaniu zagrożeniami fizycznymi oraz monitorowaniu i rejestrowaniu wszelkiej aktywności w chronionych obszarach. Scentralizowane repozytorium umożliwia użytkownikowi przeglądanie, wyszukiwanie i znakowanie zdarzeń.
  Dostępność
  • Scentralizowane repozytorium alertów - Dostęp do historii alertów z kilku urządzeń za pośrednictwem jednej centralnej bazy danych. Sortowanie alertów według typu, daty, urządzenia i/lub grupy monitorowanych urządzeń.
  • Niestandardowe raporty - Stworzenie, zapisanie i ustalenie harmonogramu raportów zdefiniowanych przez użytkownika w celu ułatwienia zbierania, dystrybucji i analizy danych.
  • Graficzna analiza trendów - Dostęp do danych bieżących i historycznych dotyczących dowolnego urządzenia lub grupy urządzeń. Wykresy korelacji na podstawie punktów danych, obrazujące potencjalnie niebezpieczne trendy.
  • Zlokalizowany interfejs użytkownika - Alerty, opisy alertów i zalecane działania dotyczące urządzeń APC, zlokalizowane na 10 języków
  • Zintegrowane przechowywanie danych - Wysoce wydajne dyski twarde zapewniają więcej niż wystarczającą pojemność wewnętrznej pamięci masowej, natomiast sieciowa pamięć masowa NAS służy do długoterminowego przechowywania i archiwizacji danych.
  Ochrona
  • Wsparcie dla monitorowania zdalnego - Usługa dostępna za pośrednictwem sieci WWW, która zapewnia dodatkowe, równoległe monitorowanie stanu poprawności fizycznej infrastruktury przedsiębiorstwa. Doświadczeni specjaliści nieustannie, przez całą dobę monitorują infrastrukturę fizyczną przedsiębiorstwa i pomagają w diagnozowaniu problemów, zanim staną się one krytyczne.
  • Komunikacja szyfrowana - Szyfrowana (128-bitowym protokołem SSL) komunikacja między klientem a serwerem oraz szyfrowane identyfikatory i hasła użytkowników przechowywane na serwerze, zapewniające skuteczniejszą ochronę zasobów.
  • Konfigurowalny dostęp użytkowników - Definiowanie praw użytkowników decydujących o możliwości dostępu i wyświetlania poszczególnych grup. Sterowanie dostępem do urządzeń poprzez ograniczenie liczby kont definiowanych przez administratora.
  Sprawność
  • Odwzorowanie niestandardowe - Niestandardowe tła, unikalne ikony wybierane przez użytkownika i umieszczanie urządzeń metodą przeciągnij i upuść ułatwiają szybkie identyfikowanie urządzeń będących źródłem problemów, a tym samym ograniczają czas przestojów, liczbę błędów i koszty.
  • Masowa aktualizacja oprogramowania firmware - Skrócenie czasu konfiguracji i uproszczenie zarządzania urządzeniami poprzez jednoczesne uaktualnienie oprogramowania firmware w wielu urządzeniach APC.
  • Konfiguracja całościowa - Kompleksowe funkcje konfiguracji masowej, umożliwiające użytkownikom tworzenie, zapisywanie i aktywne wysyłanie konfiguracji lub ustawień urządzeń do podobnych urządzeń APC wyposażonych w karty zarządzające Network Management Card.
  • Automatyczne wykrywanie - Skraca czas instalacji i wdrażania urządzeń infrastruktury fizycznej poprzez automatyczne wykrywanie w sieci urządzeń obsługujących funkcje zarządzania.
  • Sieci prywatne - Ograniczenie liczby publicznych adresów IP potrzebnych do zarządzania urządzeniami poprzez umieszczenie ich w odseparowanej, bezpiecznej sieci.
  Zarządzanie
  • Obsługa urządzeń wielu dostawców - Wszechstronne monitorowanie urządzeń różnych dostawców zgodnych z protokołem SNMP i podłączonych do sieci. Doskonała widoczność istniejących urządzeń SNMP dzięki powiadomieniom o alertach przekroczenia progów, określaniu trendów danych i raportowaniu.
  • Powiadomienie o błędzie - Powiadamianie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym minimalizuje czas reakcji na krytyczne sytuacje w infrastrukturze. Umożliwia administratorom IT skrócenie średniego czasu naprawy, poprawę efektywności i ograniczenie do minimum czasu przestojów.
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym - APC Enterprise Manager zapewnia monitorowanie urządzeń APC w czasie rzeczywistym, co umożliwia Ci szybkie rozwiązanie problemów z zasilaniem, które mogą mieć wpływ na dostępność sieci. Domyślny ekran statusu urządzenia Enterprise Manager określa status każdego UPS APC w sieci i daje opis problemów w momencie ich pojawienia się.
  • Scentralizowane zarządzanie - Możliwość centralnego zarządzania i sterowania dużą siecią urządzeń.
  • Filtry alarmów - Dostosowywanie interfejsu użytkownika tak, aby były wyświetlane urządzenia w stanie krytycznym, ostrzeżenia lub normalnym.
  • Wyszukiwanie dowolnego tekstu - Szybkie znajdowanie urządzeń i alertów przy użyciu pola wyszukiwania swobodnego.
  • Integracja z NMS - Integracja pułapek SNMP z korporacyjnym systemem zarządzania, która umożliwia sygnalizację alertów generowanych przez urządzenia objęte zarządzaniem InfraStruXure Central
  • Zunifikowana konsola - Konfigurowalna aplikacja kliencka dla systemów Windows i Linux umożliwia natychmiastowy dostęp do aplikacji InfraStruXure Central z dowolnego miejsca sieci.

Dokumentacja produktu i oprogramowania do pobrania

Wyszukaj i pobierz dokumentację o produktach - katalogi, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie.