Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Data Center Operation: Change

Zarządzanie przepływem pracy umożliwia łatwe śledzenie i realizowanie przeniesień, uzupełnień i zmian wyposażenia centrum danych.

W pełni zintegrowane zarządzanie przepływem pracy dla fizycznej infrastruktury IT.

Zdjęcie produktu APC Brand Schneider Electric
Data Center Operation: Change
 • Funkcje

  InfraStruxure Change zapewnia operatorom pełną kontrolę nad środowiskiem centrum danych poprzez implementacje zorganizowanych procesów przenoszenia, dodawania i zmiany, które istotnie ograniczają ryzyko niezamierzonych przestojów. Jest to zautomatyzowany system zarządzania przepływem pracy, w którym operatorzy mogą przydzielać zadania, rezerwować miejsce, śledzić status i tworzyć zapisy kontrolne, uzyskując tym samym pełną widoczność i możliwość rejestrowania historii cyklu życia zasobów. Opcjonalne rozwiązanie InfraStruxure Mobile umożliwia wprowadzanie zmian w informacjach eksploatacyjnych bezpośrednio na terenie centrum danych, obsługuje skanowanie kodów kreskowych i zapewnia integralność danych, a jednocześnie znacznie usprawnia pracę personelu.

  Korzyści

  Ochrona
  • Zabezpieczenie hasłem - Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
  • Dostęp dla wielu użytkowników - Umożliwia kilku użytkownikom jednoczesną pracę z aplikacją.
  • Role użytkowników - Różne poziomy dostępu realizowane poprzez nazwy logowania i wstępnie zdefiniowane role użytkowników.
  • Dostęp "tylko do odczytu" - Opcja "tylko do odczytu" umożliwia udostępnienia, bez ryzyka nieautoryzowanych zmian konfiguracji systemu.
  Planowanie
  • Zautomatyzowany proces obsługi zleceń - Tworzenie zleceń i automatyczne generowanie zadań przesuwania, dodawania lub zmiany sprzętu IT. Planowanie, przypisywanie i śledzenie statusu zadań rozbitych na podzadania w celu implementacji zmian w centrum danych.
  • Zapis z kontroli zasobów - Śledzenie operacji przenoszenia, dodawania i zmian zasobów według daty/godziny, właściciela i zleceń pracy — z możliwością wyświetlania, drukowania i eksportu.
  • Integracja z BMC Remedy - Przepływ i współużytkowanie informacji między oprogramowaniem Operations Change a czołowym systemem zarządzania procesami.
  • Planowanie serwisowania - Usprawnione planowanie prac serwisowych i konserwacyjnych dzięki widoczności wszystkich planów serwisowych i unikaniu kolizji.
  • Przegląd zarządzania zmianami - Interaktywny interfejs prezentujący przeszłe, przyszłe i oczekujące zmiany, który ułatwia równoważenie zasobów i obciążenia oraz pomaga uniknąć kolizji przy planowaniu harmonogramów.
  • Rezerwacja miejsca - Błyskawiczne rezerwowanie zasilania, chłodzenia i miejsca w szafach dla nowych urządzeń.
  • Zapis z kontroli personelu - Pełna przejrzystość zmian w sprzęcie fizycznym dokonywanych przez poszczególnych użytkowników.
  Sprawność
  • Lokalizacja - Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach lokalnych.
  • Opcjonalne usługi instalacyjno-wdrożeniowe - Szybkie wdrożenie przy wykorzystaniu usług profesjonalnych APC.
  Zarządzanie
  • Konfigurowalne szablony - Możliwość określenia czynności, jakie muszą być wykonane, aby spełnione zostały warunki wynikające z danego zlecenia pracy — a tym samym łatwość egzekwowania zasad i wytycznych projektowych przy przeniesieniach, instalacjach i zmianach.
  • Panel aktualizowany na żywo - Pełna przejrzystość kluczowych wskaźników wydajności (KPI) centrum danych, które prezentowane są na konfigurowalnych panelach kontrolnych w sieci WWW i niosą ze sobą informacje istotne na poziomie zarządzania.
  • Biblioteka zasobów - Wykorzystanie rozbudowanej biblioteki elementów infrastruktury fizycznej i urządzeń IT czołowych dostawców.
  • Globalne wyszukiwanie zasobów - Możliwość szybkiego znalezienia zasobów przy użyciu wyszukiwania pełnotekstowego oraz eksportowania danych o urządzeniach w formacie Excel.
  • Raport o zmianach - Natychmiastowa widoczność wszystkich przesunięć, nowych instalacji i zmian w całym centrum danych.
  • Widok raportu z postępów - Łatwe śledzenie działań i postępów poprzez sortowanie wg zleceń, terminów, statusów i priorytetów.
  • Zaawansowane szablony przepływów pracy - Użytkownicy mogą projektować równoległe i sekwencyjne przepływy pracy za pomocą graficznego edytora
  • Zlecenia do druku - Drukowanie poszczególnych zleceń ze szczegółami zadań wymaganych do ich realizacji.
  • Powiadomienia pocztą e-mail - Informowanie wybranych użytkowników o ukończeniu zlecenia.

Dostępność produktów

Sprawdź dostępność produktów korzystając z aplikacji Produktnet.

Kontakt

Masz pytanie, chcesz podzielić się opinią, skontaktuj się z ekspertem Schneider Electric.

mySchneider App

Pobierz naszą aplikację mobilną i korzystaj ze wsparcia tam, gdzie akurat jesteś.

Dokumentacja produktu i oprogramowania do pobrania

Wyszukaj i pobierz dokumentację o produktach - katalogi, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie.
Porównaj produkty: /