Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Data Center Operation

Błyskawiczny przegląd bieżących informacji eksploatacyjnych z centrum danych za pośrednictwem modułu zarządzania spisem zasobów, kalkulator PUE, alarmy z urządzeń sygnalizowane w czasie rzeczywisty...

Zarządzanie zasobami i dokumentacja eksploatacji centrum danych poprzez zarządzanie inwentarzem zasobów

Zdjęcie produktu APC Brand Schneider Electric
Data Center Operation
 • Funkcje

  Oprogramowanie InfraStruxure Operations umożliwia niezależne od dostawcy zarządzanie spisem zasobów i w czasie rzeczywistym sygnalizuje awarie urządzeń na wizualnym modelu fizycznego układu centrum danych. Przedstawia również rekomendacje dotyczące rozwiązania wykrytych problemów. Widok z możliwością przechodzenia na wyższe poziomy szczegółowości prezentuje w uporządkowanej formie poszczególne lokalizacje centrum danych — od widoku globalnego, poprzez widok lokalny, aż do pojedynczych zasobów. Kalkulator efektywności wykorzystania mocy (PUE — Power Usage Effectiveness) informuje o dziennym zużyciu energii. Rozwiązanie InfraStruxure Mobile umożliwia aktualizowanie informacji bezpośrednio na terenie centrum danych, pozwalając na dostęp do systemu InfraStruxure Operations z przenośnego urządzenia PDA.

  Korzyści

  Dostępność
  • Spis zasobów - Uwzględnia ustrukturyzowane informacje na temat urządzeń zamontowanych w szafach, z podziałem na typ, wiek, producenta i właściwości — udostępniając podręczny przegląd wszystkich urządzeń zainstalowanych obecnie w centrum danych.
  • Panel aktualizowany na żywo - Pełna przejrzystość kluczowych wskaźników wydajności (KPI) centrum danych, które prezentowane są na konfigurowalnych panelach kontrolnych w sieci WWW i niosą ze sobą informacje istotne na poziomie zarządzania.
  • Platforma korporacyjna - Wysoka dostępność z nadmiarowym mechanizmem przełączania awaryjnego uzyskiwana dzięki konfiguracji klastrowej i równoważeniu obciążenia — w rezultacie powstaje system bez pojedynczego punktu awarii, odpowiedni do najbardziej newralgicznych zastosowań.
  • Alarmy w układzie fizycznym - W czasie rzeczywistym dostarcza informacji o awariach urządzeń w formie graficznej — w układzie pomieszczenia lub w widoku przodu szafy.
  • Zarządzanie wyposażeniem - Prezentacja danych o urządzeniach w układzie fizycznym z natychmiastowym dostępem do szczegółów urządzenia i atrybutów zasobów, a także przegląd funkcjonowania centrum danych.
  • Obsługa serwerów blade - Precyzyjne odwzorowanie konfiguracji centrum danych poprzez modelowanie serwerów blade w ich obudowach.
  • Asysta w zarządzaniu siecią - Graficzny przegląd ścieżek sieciowych w centrum danych i ich wzajemnych połączeń.
  • Mobilne rozwiązania wspomagające eksploatację centrów danych - Współdziała z modułem InfraStruxure Mobile zapewniającym dostęp do aplikacji InfraStruxure Operations za pośrednictwem przenośnego urządzenia PDA Motorola (Symbol) MC70.
  • Kalkulator PUE/DCiE - Podaje wartość efektywności wykorzystania mocy (PUE — Power Usage Effectiveness), informując o dziennym zużyciu energii.
  Kolokacja
  • Analiza wpływu poszczególnych najemców - Odwzorowuje zasoby najemców na poziom pomieszczeń, klatek, szaf lub serwerów i pozwala na pogłębioną analizę wpływu ewentualnego przestoju na świadczone usługi.
  • Klient WWW - Zapewnia dostęp do informacji o zasobach centrum przetwarzania danych, wykorzystaniu mocy i dostępnej mocy za pośrednictwem dowolnej przeglądarki WWW. Takie rozwiązanie ogranicza koszty obsługi technicznej i umożliwia menedżerom podejmowanie w czasie rzeczywistym decyzji opartych na rzetelnych danych.
  • Trójwymiarowy widok klatki - Zaznacza granice klatek na trójwymiarowej wizualizacji i automatycznie oblicza powierzchnię klatki.
  • Zapis kontrolny - Rejestruje wszystkie zmiany w wyposażeniu klatki i infrastruktury w całym cyklu życia centrum danych, zapewniając przejrzystość i łatwość określania wymagań w zakresie konserwacji.
  • Zmierzona moc klatki - Umożliwia szczegółowe naliczanie opłat dla poszczególnych najemców na podstawie przejrzystych danych o mocy sprzedanej i zmierzonej.
  • Wizualizacja klatkowa - Umożliwia wizualizację dostępnej powierzchni i przestrzeni z uwzględnieniem anonimizowanych danych o najemcach na etapie planowania, rezerwacji i sprzedaży.
  • Raport z inwentaryzacji najemców - Prezentuje wszystkie urządzenia powiązane z jednym najemcą, pozwalając na błyskawiczne sporządzenie wykazu najemców.
  • Raport o gniazdach zasilających - Sygnalizuje aktualny stan wtyczek i gniazd jednej lub wielu listew PDU lub najemców, a w szczególności wskazuje nadsubskrypcję.
  • Raport o zasilaniu - Przedstawia pojemność łączną w zestawieniu ze sprzedaną i danymi o obciążeniu w poszczególnych ośrodkach, udostępniając przegląd mocy dostępnej w danej chwili.
  • Raport nt. miejsca fizycznego - Błyskawicznie udostępnia przegląd przestrzeni, wskazując przestrzeń dostępną do sprzedaży, zajętą i zarezerwowaną, a także oznaczoną jako używaną wewnętrznie.
  Ochrona
  • Dostęp "tylko do odczytu" - Opcja "tylko do odczytu" umożliwia udostępnienia, bez ryzyka nieautoryzowanych zmian konfiguracji systemu.
  • Zabezpieczenie hasłem - Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
  • Dostęp dla wielu użytkowników - Umożliwia kilku użytkownikom jednoczesną pracę z aplikacją.
  • Role użytkowników - Różne poziomy dostępu realizowane poprzez nazwy logowania i wstępnie zdefiniowane role użytkowników.
  Sprawność
  • Wsparcie dla pomieszczeń z instalacją elektryczną - Monitorowanie wydajności i planowanie zmian w scentralizowanych systemach zasilania, w obszarach poza głównym pomieszczeniem centrum danych.
  • Niezależne od dostawcy - Możliwość modelowania danych o urządzeniach dowolnego dostawcy, a tym samym zgodność z istniejącymi środowiskami centrów danych.
  • Wspólny model danych - Zapewnienie dostępności dojrzałych i zsynchronizowanych danych w całym cyklu życia centrum danych.
  • Lokalizacja - Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach lokalnych.
  • Opcjonalne usługi instalacyjno-wdrożeniowe - Szybkie wdrożenie przy wykorzystaniu usług profesjonalnych APC.
  Udogodnienia
  • Zalecane działanie - Enterprise Manager zapewnia szczegółowy opis problemów w momencie ich pojawienia się, jak również rekomenduje akcje, które powinny zostać podjęte w celu jego rozwiązania. Ta unikalna cecha redukuje potrzebę szkolenia i przyspiesza proces rozwiązywania problemów.
  • Referencje w sieci - Elastyczne podejście do zarządzania piętrami ułatwia operatorom stosowanie własnych strategii identyfikacji miejsc.
  • Integracja z oprogramowaniem CAD - Umożliwia importowanie rysunków z systemów CAD w celu szybkiego przemodelowania pomieszczenia i przekształcenia rysunków klatek w formacie CAD w model DCIM, z uwzględnieniem włączanych/wyłączanych warstw CAD zawierających wszystkie dostępne informacje o infrastrukturze.
  Zarządzanie
  • Widok układu podłogi - Wierne odzwierciedlenie centrum danych w postaci łatwych w obsłudze graficznych rzutów pomieszczeń i widoków z lotu ptaka.
  • Wirtualny magazyn - Śledzenie nowych urządzeń od momentu przyjęcia do wirtualnego magazynu.
  • Widok konfigurowalny - Umożliwia budowanie hierarchicznego modelu centrum danych opartego na lokalizacjach, w którym pomieszczenia centrum są pogrupowane w regiony, kraje, kampusy, ośrodki, budynki i sale.
  • Wiele pomieszczeń - Umożliwia uwzględnienie wielu pomieszczeń na jednym rzucie w celu dokładnego przedstawienia rozległych infrastruktur i ułatwienia nawigacji między pomieszczeniami.
  • Urządzenia niestandardowe - Szybkie (2 kliknięcia) dostosowywanie urządzeń z katalogu do specyfikacji użytkownika, poprzez korygowanie takich danych, jak wymagana moc, adres MAC itp.
  • Biblioteka zasobów - Wykorzystanie rozbudowanej biblioteki elementów infrastruktury fizycznej i urządzeń IT czołowych dostawców.
  • Globalne wyszukiwanie zasobów - Możliwość szybkiego znalezienia zasobów przy użyciu wyszukiwania pełnotekstowego oraz eksportowania danych o urządzeniach w formacie Excel.
  • Widok szafy z przodu - Szczegółowy widok szafy z przodu stanowiący dokładną graficzną reprezentację urządzeń i ich rozmieszczenia w szafie.
  • Widok organizacyjny - Umożliwia budowanie hierarchicznego modelu centrum danych opartego na lokalizacjach, w którym pomieszczenia centrum są pogrupowane w regiony, kraje, kampusy, ośrodki, budynki i sale.

Dostępność produktów

Sprawdź dostępność produktów korzystając z aplikacji Produktnet.

Kontakt

Masz pytanie, chcesz podzielić się opinią, skontaktuj się z ekspertem Schneider Electric.

mySchneider App

Pobierz naszą aplikację mobilną i korzystaj ze wsparcia tam, gdzie akurat jesteś.

Dokumentacja produktu i oprogramowania do pobrania

Wyszukaj i pobierz dokumentację o produktach - katalogi, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie.
Porównaj produkty: /