Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

PowerChute Business Edition

Zarządzanie zasilaczem UPS, bezpieczne zamykanie systemów i raportowanie zużycia energii na maksymalnie 25 serwerach i stacjach roboczych, za pośrednictwem dedykowanych połączeń szeregowych lub USB.

Miliony chronionych klientów! - „Gdy mamy zainstalowany program PowerChute Business Edition, przerwę w zasilaniu możemy w zasadzie uznać za niebyłą.” Richard Verry, administrator systemów i inżynier oprogramowania, The Children’s Institute.

Zdjęcie produktu APC Brand Schneider Electric
PowerChute Business Edition
 • Funkcje

  Oprogramowanie PowerChute Business Edition umożliwia zarządzanie zasilaczami UPS, bezpieczne wyłączanie systemów i oferuje innowacyjne funkcje zarządzania zasilaniem. W wypadku przedłużającej się przerwy w zasilaniu bezpieczne, nienadzorowane wyłączenie systemu eliminuje ryzyko utraty informacji i minimalizuje czas potrzebny na przywrócenie sprawności. Raporty dotyczące kosztów energii i emisji CO2 umożliwiają właściwą interpretację danych o zużyciu energii przez urządzenia IT i optymalizację efektywności energetycznej. Wartościowe raporty oceny ryzyka ułatwiają wykrywanie potencjalnych czynników zagrażających dostępności systemów, a zaawansowane analizy ułatwiają identyfikowanie przyczyn potencjalnych problemów z zasilaczami UPS i zasilaniem zanim jeszcze wpłyną na działanie systemów.

  Korzyści

  Kompatybilność
  • PowerChute Business Edition — kompatybilność z systemami operacyjnymi - Aby odszukać wersję oprogramowania właściwą dla danego systemu operacyjnego i procesora, należy skorzystać z tabeli kompatybilności w sekcji podręczników użytkownika i instrukcji instalacji.
   Kliknij tutaj, aby wyświetlić tabelę kompatybilności oprogramowania PowerChute Business Edition.
  • Integracja logów systemowych. - Zapisuje zdarzenia w logu systemu operacyjnego NT/2000, umożliwiając monitorowanie UPS-a poprzez standardowe narzędzia, takie jak NetIQ.
  • Zgodność z systemem zarządzania przedsiębiorstwem - Możliwość zarządzania urządzeniami firmy APC z poziomu pojedynczego systemu przez przekazywanie pułapek (zdarzeń) SNMP do preferowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
  • Kabel komputerowego interfejsu komunikacyjnego - Kabel do zasilaczy UPS zapewnia niezależną od sieci komunikację przez interfejs szeregowy/USB między zasilaczem UPS a serwerem.
  Ochrona
  • Selektywne wyłączanie obciążeń - Wyłączanie wybranych grup gniazd zasilających odbiorniki nienewralgiczne w zadanej kolejności w celu wydłużenia czasu podtrzymania (zasilacze UPS z zarządzanymi grupami gniazd).
  • Sekwencyjne zamykanie i restartowanie w sieci - Możliwość skonfigurowania wyłączania i włączania wybranych grup gniazd w zadanej kolejności (w przypadku zasilaczy UPS z zarządzanymi grupami gniazd).
  • Możliwość definiowania harmonogramów - Indywidualnie dostosowywane sekwencje wyłączania i restartowania podłączonych urządzeń i zasilaczy UPS.
  • Zamykanie systemu operacyjnego - Zapobiega potencjalnym uszkodzeniom danych wykonując bezpieczne, nie wymagające ingerencji człowieka zamknięcie systemu i zachowanie plików w przypadku przedłużającego się zaniku zasilania.
  • Sterowanie grupami gniazd - Włączanie/wyłączanie, restartowanie i bezpieczne zamykanie urządzeń podłączonych do wybranej grupy gniazd, pozwalające uniknąć delegowania techników do odległych lokalizacji (w przypadku zasilaczy UPS z zarządzanymi grupami gniazd).
  Udogodnienia
  • Zabezpieczenie hasłem - Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
  • Kreator początkowej konfiguracji - Dzięki łatwej konfiguracji ochronę zasilania sprzętu IT można wdrożyć błyskawicznie.
  • Bezpieczna komunikacja - Bezpieczny dostęp do stron WWW, realizowany domyślnie z użyciem protokołu HTTPS, eliminuje ryzyko przechwycenia komunikacji między urządzeniem a interfejsami klienckimi.
  • Uwierzytelnianie SMTP - Uwierzytelnianie poczty e-mail przy użyciu protokołu Secure Mail Transfer Protocol.
  Zarządzanie
  • Uruchom plik komend - Ustalone działania w odpowiedzi na zaistniałe zdarzenia dotyczące zasilania.
  • Rejestracja zdarzeń - Na podstawie zapisów w logach określ precyzyjnie czas i sekwencję zdarzeń prowadzących do awarii.
  • Rejestracja danych - Zidentyfikuj niepokojące objawy zanim zaczną stanowić problem lub wyeksportuj logi danych dla analizy.
  • Powiadomienie - Powiadamianie o problemach gwarantujące szybkie reagowanie na sytuacje wymagające interwencji.
  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami - Bezpośrednio w interfejsie użytkownika oprogramowania dostępna jest data wymiany akumulatora i numer zamiennej kasety akumulatorowej (RBC), a użytkownik od razu może zamówić właściwą kasetę RBC przez Internet.
  • Zarządzanie wieloma zasilaczami Smart-UPS - Możliwość dostosowania centralnego widoku statusu zasilacza UPS obejmującego takie parametry, jak data wymiany akumulatora i pozostały czas podtrzymania.
  Zarządzanie energią
  • Raporty o emisji CO2 - Monitorowanie obciążenia środowiskowego związanego z zasilaniem chronionego sprzętu.
  • Szacowanie kosztów energii - Analiza kosztu zasilania chronionego sprzętu.
  • Raportowanie zużycia energii - Analiza zużycia energii przez chroniony sprzęt oparta na rzetelnych informacjach.
  • Konfigurowalne koszty energii - Dzięki bieżącej aktualizacji informacji o kosztach energii raporty przedstawiające te koszty są bardzo dokładne

Dokumentacja produktu i oprogramowania do pobrania

Wyszukaj i pobierz dokumentację o produktach - katalogi, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie.