Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Uniflair Free Cooling Chillers

Agregaty chłodnicze z systemem chłodzenia darmowego, wyposażone w wentylatory osiowe, przeznaczone do pracy ciągłej

Rodzina Uniflair

Kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie do chłodzenia wody lodowej w centrum przetwarzania danych.

Uniflair Free Cooling Chillers
 • Funkcje

  Agregaty chłodzone powietrzem w systemie chłodzenia darmowego wykorzystują powietrze z otoczenia budynku do odprowadzania ciepła. Urządzenia takie zużywają mniej energii niż systemy standardowe, a tym samym w mniejszym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Urządzenia Aquaflair FC są wyposażone w układ darmowego chłodzenia, który nie wpływa na ich wymiary zewnętrzne ani wymagane odstępy montażowe. Wszystkie agregaty Schneider Electric Aquaflair Chillers charakteryzują się niskim poziomem emisji hałasu dzięki zastosowaniu dużych wymienników ciepła po stronie powietrznej, regulacji prędkości obrotowej wentylatorów oraz izolowaniu sekcji sprężarkowej agregatu. Nasz zaawansowany system sterowania nieprzerwanie monitoruje nastawy, aby zagwarantować działanie urządzenia w granicach limitów eksploatacyjnych. Ewentualne usterki sygnalizowane są zanim dojdzie do awarii przerywającej pracę systemu. Agregaty te są odpowiednie do wielu różnych zastosowań i zwiększają dostępność klimatyzatorów rzędowych i pomieszczeniowych, tworząc w raz z nimi kompletne rozwiązanie do odprowadzania ciepła.

  Korzyści

  Całkowity koszt eksploatacji
  • Strategia modularna - Modularna konstrukcja systemów mechanicznych i systemów sterowania umożliwia stopniową rozbudowę infrastruktury chłodzenia odpowiednio do potrzeb danej placówki. W rezultacie możliwe jest znaczne ograniczenie początkowych nakładów inwestycyjnych i odsunięcie wydatków w czasie.
  • Sprężarki tandemowe - Ciche i wydajne działanie sprężarek podłączonych do wspólnego obiegu czynnika chłodniczego umożliwiającego stopniowanie wydajności (opcja niedostępna w niektórych modelach/konfiguracjach)
  • Zintegrowany pakiet Hydronics - Produkt zawiera wszystkie podzespoły niezbędne do wykonania połączenia z wytwornicą — nie ma potrzeby stosowania zewnętrznych urządzeń, takich jak pompy, a dzięki temu instalacja przebiega znacznie szybciej.
  • Zoptymalizowane zarządzanie - Połączenie między klimatyzatorami CRAC a agregatami chłodniczymi i analiza chwilowego obciążenia (opcja) gwarantuje wysoką efektywność energetyczną
  • Wentylatory o zmiennej prędkości - Wentylatory o zmiennej prędkości obniżają zużycie energii w pozaszczytowych okresach chłodzenia.
  • Zintegrowany system regulacji działania pomp - (Opcja) Dostępne są zintegrowane pompy VSD służące do stałej regulacji ciśnienia dostępnego w obiegu wody lodowej. Możliwa jest dzięki temu automatyczna regulacja natężenia przepływu wody lodowej w odpowiedzi na zmiany obciążenia. W efekcie system wody lodowej działa z większą sprawnością.
  Dostępność
  • Szybki restart - Gotowość pracy pod pełnym obciążeniem osiągana jest w czasie poniżej 3 minut, co w określonych warunkach pozwala na zmniejszenie objętości zbiorników
  • Osobne wejście zasilania - Płyty główne i grzałki zasilane są z zewnętrznego zasilacza UPS, co pozwala na monitorowanie i zabezpieczenie urządzania nawet w trybie całkowitego braku zasilania (opcja)
  • Nadmiarowe komponenty - Podzespoły systemu stanowiące potencjalne pojedyncze punkty awarii są zdublowane w celu zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności.
  • Zintegrowany system darmowego chłodzenia - Umożliwia nieprzerwaną pracę w trybie zimowym nawet w wypadku awarii sprężarki
  • Ciągłe monitorowanie prądu - Umożliwia ciągłe monitorowanie prądu pobieranego przez sprężarkę i sygnalizowanie ewentualnych odstępstw od wartości domyślnych (funkcja dostępna tylko w dużych agregatach)
  • Elektronicznie sterowany zawór rozprężny - Optymalizacja przepływu czynnika chłodniczego przy każdym obciążeniu i w każdej temperaturze. Nieprzerwane pośrednie monitorowanie napełnienia czynnikiem chłodniczym.
  • Sterowanie z aktywną odpowiedzią - Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i stanu urządzenia.
  Zarządzanie
  • Integracja w systemie zarządzania budynkami - Przesyłanie alarmów i punktów danych umożliwiających zarządzanie krytyczną infrastrukturą budynków z poziomu pojedynczego systemu.
  • Sieć lokalna (LAN) - Tworzy wspólny system sterowania koordynujący wszystkie dostępne zasoby i zapewniający maksymalną efektywność energetyczną oraz sprawne zarządzanie grupą w sytuacjach awaryjnych.
  • Kontrolowany za pomocą mikroprocesorów - Aktywna kontrola i monitorowanie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wyświetlacza alfanumerycznego o czterech wierszach i 80 znakach w wierszu.
  • Interfejs sieciowy - Możliwość zarządzania przez bezpośrednie podłączenie urządzenia do sieci z użyciem dedykowanego adresu IP, dzięki czemu można uniknąć konieczności zastosowania elementu pośredniczącego, np. serwera proxy. Zarządzanie jest możliwe za pośrednictwem przeglądarki internetowej, protokołu Telnet lub SSH. Funkcje powiadamiania informują użytkownika o ewentualnych problemach.
  Łatwość serwisowania
  • Łatwy dostęp serwisowy - Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.
  • Usługa eksploatacyjna - Newralgiczne komponenty mogą być serwisowane/wymieniane bez konieczności wyłączania systemu.
  • Monitorowanie usług - Wszystkie urządzenia monitorujące zintegrowane z urządzeniem pomagają w konserwacji profilaktycznej i umożliwiają kontrolę stanu systemu w trakcie jego pracy.

Dostępność produktów

Sprawdź dostępność produktów korzystając z aplikacji Produktnet.

Kontakt

Masz pytanie, chcesz podzielić się opinią, skontaktuj się z ekspertem Schneider Electric.

mySchneider App

Pobierz naszą aplikację mobilną i korzystaj ze wsparcia tam, gdzie akurat jesteś.

Dokumentacja produktu i oprogramowania do pobrania

Wyszukaj i pobierz dokumentację o produktach - katalogi, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie.
Porównaj produkty: /