Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Uniflair Med/Large Room Cooling

Obwodowa klimatyzacja precyzyjna pomieszczeń średnich i dużych centrów danych

Rodzina Uniflair

Sprawne chłodzenie pomieszczeń przy niskim koszcie posiadania.

Uniflair Med/Large Room Cooling
 • Funkcje

  Zobacz Uniflair na animacji 3D.
  Najnowocześniejsze rozwiązania do klimatyzacji precyzyjnej, zdolne do utrzymywania stałej temperatury i wilgotności w bardzo wąskich granicach tolerancji. Produkty te idealnie nadają się do chłodzenia urządzeń IT zamontowanych w szafach i poza szafami, a zatem spełnią wymagania każdego środowiska centrum przetwarzania danych. Zastosowanie produktów Uniflair LE razem z rozwiązaniami do zapobiegania recyrkulacji powietrza między zimnymi a gorącymi przejściami pozwala na dalszą poprawę sprawności i uzyskanie większej gęstości instalacji

  Korzyści

  Całkowity koszt eksploatacji
  • Sprężarki tandemowe - Ciche i wydajne działanie sprężarek podłączonych do wspólnego obiegu czynnika chłodniczego umożliwiającego stopniowanie wydajności (opcja niedostępna w niektórych modelach/konfiguracjach)
  • Ekonomizacja - Efektywna metoda wykorzystania niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do chłodzenia centrum danych.
  • Zoptymalizowane zarządzanie - Połączenie między klimatyzatorami CRAC a agregatami chłodniczymi i analiza chwilowego obciążenia (opcja) gwarantuje wysoką efektywność energetyczną
  • Strategia modularna - Modularna konstrukcja systemów mechanicznych i systemów sterowania umożliwia stopniową rozbudowę infrastruktury chłodzenia odpowiednio do potrzeb danej placówki. W rezultacie możliwe jest znaczne ograniczenie początkowych nakładów inwestycyjnych i odsunięcie wydatków w czasie.
  • Wentylatory z komutacją elektroniczną - Zapewnia najwyższą efektywność i ogranicza łączne zużycie mocy dzięki dopasowaniu wymogów co do przepływu powietrza do obciążenia cieplnego centrum danych.
  Dostępność
  • Sterowanie z aktywną odpowiedzią - Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i stanu urządzenia.
  • Elektronicznie sterowany zawór rozprężny - Optymalizacja przepływu czynnika chłodniczego przy każdym obciążeniu i w każdej temperaturze. Nieprzerwane pośrednie monitorowanie napełnienia czynnikiem chłodniczym.
  • Nadmiarowe komponenty - Podzespoły systemu stanowiące potencjalne pojedyncze punkty awarii są zdublowane w celu zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności.
  • Wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy - Umożliwia ponowne uruchomienie urządzeń po awarii zasilania, bez interwencji ze strony użytkownika; umożliwia zapewnienie redundancji na poziomie pomieszczenia, z maksymalnie dziesięcioma urządzeniami w grupie; Przyjazny dla użytkownika system nawigacji z interfejsem graficznym opartym na ikonach pozwala wskazać tryb pracy oraz warunki panujące w pomieszczeniu;Umożliwia komunikację z wieloma protokołami BMS.
  • Silniki o napędzie bezpośrednim - Niemal wyeliminowane obciążenie łożysk, co wydłuża czas eksploatacji. Umożliwia fabryczne wyważanie integralnego zespołu wentylatora/silnika, co zmniejsza drgania i przyspiesza rozruch.
  Zarządzanie energią
  • Sieć lokalna (LAN) - Tworzy wspólny system sterowania koordynujący wszystkie dostępne zasoby i zapewniający maksymalną efektywność energetyczną oraz sprawne zarządzanie grupą w sytuacjach awaryjnych.
  • Interfejs sieciowy - Możliwość zarządzania przez bezpośrednie podłączenie urządzenia do sieci z użyciem dedykowanego adresu IP, dzięki czemu można uniknąć konieczności zastosowania elementu pośredniczącego, np. serwera proxy. Zarządzanie jest możliwe za pośrednictwem przeglądarki internetowej, protokołu Telnet lub SSH. Funkcje powiadamiania informują użytkownika o ewentualnych problemach.
  • Systemy zarządzania budynkami - Urządzenia są zaprojektowane do współpracy z najpopularniejszymi systemami BMS, w tym BACnet i Modbus.
  • Automatyczny system utrzymywania ciśnienia pod podłogą - Zapewnia stabilne ciśnienie powietrza przepływającego pod podłogą, niezależnie od zachodzących nad nią zmian ciśnienia
  Łatwość serwisowania
  • Monitorowanie usług - Wszystkie urządzenia monitorujące zintegrowane z urządzeniem pomagają w konserwacji profilaktycznej i umożliwiają kontrolę stanu systemu w trakcie jego pracy.
  • Łatwy dostęp serwisowy - Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.
  • Usługa eksploatacyjna - Newralgiczne komponenty mogą być serwisowane/wymieniane bez konieczności wyłączania systemu.

Dokumentacja produktu i oprogramowania do pobrania

Wyszukaj i pobierz dokumentację o produktach - katalogi, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie.