Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Easergy T300

Zespół zdalnego terminala (RTU - Remote Terminal Unit) o wielkich możliwościach w dziedzinie automatyzacji sieci dystrybucyjnych elektroenergetyki zawodowej.

Rodzina PowerLogic

Easergy T300 odpowiada za zdalne sterowanie i monitoring dla automatyzacji w energetyce dystrybucyjnej.

Easergy T300
 • Funkcje

  Nowy punkt odniesienia w automatyce energetyki dystrybucyjnej.

  Zespół zdalnego terminala (RTU - Remote Terminal Unit) typu Easergy T300 stanowi modułową platformę sprzętową i programową oraz jest jednym z elementów bazowych dla budowy systemu zarządzania siecią rozdzielczą średnich i niskich napięć w energetyce zawodowej. Oferuje on jedno rozwiązanie do sterowania i monitorowania: począwszy od prostego urządzenia zainstalowanego na słupie linii napowietrznej a skończywszy na dużej stacji elektroenergetycznej SN/SN lub SN/nn.
   
  Elastyczna komunikacja do centrów sterowania i rozleglejszych sieci:
  • Standardowe i lepiej zabezpieczone protokoły: IEC 101/104, DNP3, IEC 61850, Modbus;
  • Otwarta komunikacja „peer-to-peer” dla zastosowań samo-regeneracyjnych (self-healing);
  • Elastyczne nośniki komunikacyjne: Ethernet, USB, GPRS, 2G, 3G, 4G, RS232/485(...);
  • Otwartość na urządzeniach firm trzecich z możliwością korzystania z rozmaitych protokołów;
  • Możliwość lokalnego podłączenia przez Wi-Fi.
   
  Wzmocnienie zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym:
  • Zgodność z normami IEC 62351 i IEEE P1686;
  • Bezpieczeństwo w komunikacji SCADA i dostępie do sieci Wi-Fi;
  • Lokalna i zdalna kontrola dostępu oparta na RBAC;
  • Zabezpieczenie połączeń dla obsługi technicznej (lokalnej i zdalnej): HTTPS, SSH;
  • Protokół zabezpieczeń do przesyłania plików: SFTP.
   
  Zarządzanie sieciami średnich napięć: 
  • Zaawansowane wykrywanie zwarć w sieciach z rozproszoną generacją;
  • Monitorowanie napięcia w sieci SN i detekcja przerwanego przewodu;
  • Elastyczny system automatyzacji (FDIR) - scentralizowany lub zdecentralizowany, z oprogramowaniem sterowników programowalnych zgodnym z normą IEC 61131;
  • Pomiar energii po stronie niskiego napięcia zgodnie z normą IEC 61557-12;
  • Zapewnienie jakości niskiego napięcia zgodnie z normą IEC 61000-4-30 Class S;
  • Zarządzanie do 24 rozłącznikami w sieci z terminal RTU.
   
  Monitorowanie transformatorów, monitorowanie sieci średnich i niskich napięć:
  • Detekcja przerwanego przewodu niskiego napięcia;
  • Pomiar energii po stronie niskiego napięcia zgodnie z normą IEC 61557-12;
  • Zapewnienie jakości niskiego napięcia zgodnie z normą IEC 61000-4-30 Class S;
  • Monitorowanie temperatury transformatorów.

  Zasilanie rezerwowe dla aplikacji sterowania i monitorowania:

  Zasilacz awaryjny terminala Easergy T300 przystosowany jest do zapewnienia zasilania zapasowego w przypadku przerw w dostawie energii ze źródła podstawowego, dla zapewnienia ciągłości realizowanych przez urządzenie funkcji sterowania i monitorowania. 

  Obsługa zdalna i lokalna przy użyciu prostych narzędzi:
  • Wbudowany serwer internetowy kompatybilny z komputerami PC, smartfonami i tabletami;
  • Zdalna sieć komunikacyjna, lokalny dostęp do ETH lub Wi-Fi;
  • Bezpieczeństwo zdalnej / lokalnej aktualizacji bazy danych oprogramowania firmowego;
  • Pełne aplikacje sieciowe dla stacji elektroenergetycznych i zarządzania zasobami RTU;
  • Prosta aktualizacja konfiguracji na miejscu, ze względu na modułową konstrukcję.


  Korzyści

   Easergy T300 umożliwia:

  • Zmniejszenie czasów braku zasilania w sieciach SN i nn (SAIDI);
  • Zarządzanie regulacją napięcia z wymaganą dokładnością;
  • Synchronizację pomiaru napięcia w sieci zasilającej dla lepszego odbierania energii dostarczanej przez generację rozproszoną;
  • Pomiar jakości zasilania w sieciach SN i nn zgodnie z wymaganiami normy EN50160;
  • Zarządzanie wzrostem obciążenia sieci SN i nn (tzw. ścinanie wierzchołków);
  • Zmniejszanie strat technicznych i nietechnicznych;
  • Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych dzięki wykorzystaniu jednego wielozadaniowego, modułowego urządzenia;
  • Zmniejszenie kosztów instalowania, eksploatacji i obsługi;
  • Lepsze zarządzanie zasobami sieciowymi i stacyjnymi.

  Zastosowania

  Terminal Easergy T300 przeznaczony jest do zarządzania sieciami dystrybucyjnymi średniego i niskiego napięcia:
  • Sterowania i monitorowania podziemnych, miejskich stacji SN/SN i SN/nn;
  • Sterowania rozłącznikami napowietrznymi SN;
  • Monitorowania transformatorów napowietrznych SN/nn i współpracujących z nimi sieci SN i nn;
  • Monitorowania kioskowych stacji transformatorowych i współpracujących z nimi sieci SN i nn;
  • Monitorowania linii w sieciach SN;
  • Sterowania bateriami kondensatorów do kompensacji mocy biernej;
  • Monitorowania sieci dystrybucyjnych nn;
  • Sterowania i monitorowania źródeł energii w generacji rozproszonej.

  Galeria

  • Easergy HU250 - Head Unit
  • Easergy SC150 - Switch controller
  • Easergy T300 - OVR cabinet
  • Easergy LV150 - Transformer and Low Voltage monitoring
  • Easergy T300 - IVR cabinet

Dokumentacja produktu i oprogramowania do pobrania

Wyszukaj i pobierz dokumentację o produktach - katalogi, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie.