Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

EcoStruxure IT Advisor

A cloud-based asset and planning software that enables data center managers to reduce OpEx and plan for uptime, with analytics to facilitate capacity planning decisions

Rodzina EcoStruxure

Pierwsze w branży rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych (DCIM) oparte na chmurze

Zdjęcie produktu APC Brand Schneider Electric
EcoStruxure IT Advisor
 • Korzyści

  Dostępność
  • Alarmy w układzie fizycznym - W czasie rzeczywistym dostarcza informacji o awariach urządzeń w formie graficznej — w układzie pomieszczenia lub w widoku przodu szafy.
  • Panel aktualizowany na żywo - Pełna przejrzystość kluczowych wskaźników wydajności (KPI) centrum danych, które prezentowane są na konfigurowalnych panelach kontrolnych w sieci WWW i niosą ze sobą informacje istotne na poziomie zarządzania.
  • Analiza efektywności energetycznej - Podane bieżące i historyczne wartości PUE na podstawie aktualnego obciążenia generowanego przez sprzęt IT, pozwalające na opartą na faktach analizę efektywności energetycznej instalacji.
  • Zarządzanie wyposażeniem - Prezentacja danych o urządzeniach w układzie fizycznym z natychmiastowym dostępem do szczegółów urządzenia i atrybutów zasobów, a także przegląd funkcjonowania centrum danych.
  • Spis zasobów - Uwzględnia ustrukturyzowane informacje na temat urządzeń zamontowanych w szafach, z podziałem na typ, wiek, producenta i właściwości — udostępniając podręczny przegląd wszystkich urządzeń zainstalowanych obecnie w centrum danych.
  • Asysta w zarządzaniu siecią - Graficzny przegląd ścieżek sieciowych w centrum danych i ich wzajemnych połączeń.
  Kolokacja
  • Zapis kontrolny - Rejestruje wszystkie zmiany w wyposażeniu klatki i infrastruktury w całym cyklu życia centrum danych, zapewniając przejrzystość i łatwość określania wymagań w zakresie konserwacji.
  • Trójwymiarowy widok klatki - Zaznacza granice klatek na trójwymiarowej wizualizacji i automatycznie oblicza powierzchnię klatki.
  • Wizualizacja klatkowa - Umożliwia wizualizację dostępnej powierzchni i przestrzeni z uwzględnieniem anonimizowanych danych o najemcach na etapie planowania, rezerwacji i sprzedaży.
  • Raport nt. miejsca fizycznego - Błyskawicznie udostępnia przegląd przestrzeni, wskazując przestrzeń dostępną do sprzedaży, zajętą i zarezerwowaną, a także oznaczoną jako używaną wewnętrznie.
  • Raport o zasilaniu - Przedstawia pojemność łączną w zestawieniu ze sprzedaną i danymi o obciążeniu w poszczególnych ośrodkach, udostępniając przegląd mocy dostępnej w danej chwili.
  • Raport z inwentaryzacji najemców - Prezentuje wszystkie urządzenia powiązane z jednym najemcą, pozwalając na błyskawiczne sporządzenie wykazu najemców.
  • Zmierzona moc klatki - Umożliwia szczegółowe naliczanie opłat dla poszczególnych najemców na podstawie przejrzystych danych o mocy sprzedanej i zmierzonej.
  Udogodnienia
  • Referencje w sieci - Elastyczne podejście do zarządzania piętrami ułatwia operatorom stosowanie własnych strategii identyfikacji miejsc.
  • Integracja z oprogramowaniem CAD - Umożliwia importowanie rysunków z systemów CAD w celu szybkiego przemodelowania pomieszczenia i przekształcenia rysunków klatek w formacie CAD w model DCIM, z uwzględnieniem włączanych/wyłączanych warstw CAD zawierających wszystkie dostępne informacje o infrastrukturze.
  • Klient WWW - Zapewnia dostęp do informacji o zasobach centrum przetwarzania danych, wykorzystaniu mocy i dostępnej mocy za pośrednictwem dowolnej przeglądarki WWW. Takie rozwiązanie ogranicza koszty obsługi technicznej i umożliwia menedżerom podejmowanie w czasie rzeczywistym decyzji opartych na rzetelnych danych.
  Zarządzanie
  • Zautomatyzowany proces obsługi zleceń - Tworzenie zleceń i automatyczne generowanie zadań przesuwania, dodawania lub zmiany sprzętu IT. Planowanie, przypisywanie i śledzenie statusu zadań rozbitych na podzadania w celu implementacji zmian w centrum danych.
  • Przegląd zarządzania zmianami - Interaktywny interfejs prezentujący przeszłe, przyszłe i oczekujące zmiany, który ułatwia równoważenie zasobów i obciążenia oraz pomaga uniknąć kolizji przy planowaniu harmonogramów.
  • Wiele pomieszczeń - Umożliwia uwzględnienie wielu pomieszczeń na jednym rzucie w celu dokładnego przedstawienia rozległych infrastruktur i ułatwienia nawigacji między pomieszczeniami.
  • Widok szafy z przodu - Szczegółowy widok szafy z przodu stanowiący dokładną graficzną reprezentację urządzeń i ich rozmieszczenia w szafie.
  • Widok układu podłogi - Wierne odzwierciedlenie centrum danych w postaci łatwych w obsłudze graficznych rzutów pomieszczeń i widoków z lotu ptaka.
  • Widok konfigurowalny - Umożliwia budowanie hierarchicznego modelu centrum danych opartego na lokalizacjach, w którym pomieszczenia centrum są pogrupowane w regiony, kraje, kampusy, ośrodki, budynki i sale.
  • Urządzenia niestandardowe - Szybkie (2 kliknięcia) dostosowywanie urządzeń z katalogu do specyfikacji użytkownika, poprzez korygowanie takich danych, jak wymagana moc, adres MAC itp.
  • Biblioteka zasobów - Wykorzystanie rozbudowanej biblioteki elementów infrastruktury fizycznej i urządzeń IT czołowych dostawców.
  • Zarządzanie mocą i wydajnością - Globalne zarządcze ujęcie dostępnej pojemności i mocy centrum danych umożliwiające wysokopoziomową analizę wykorzystania zasobów zasilania, chłodzenia, sieci i przestrzeni fizycznej.

Dokumentacja produktu i oprogramowania do pobrania

Wyszukaj i pobierz dokumentację o produktach - katalogi, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie.