Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Acti 9 Vigi do iC60

Człon różnicowoprądowy rozszerzający możliwości wyłączników nadprądowych z serii iC60 o zabezpieczenie przed porażeniem. Do montażu na szynie DIN/TH35

Urządzenie różnicowoprądowe Acti9 Vigi iC60 dostawiane do wyłącznika modułowego iC60

Acti 9 Vigi do iC60
 • Funkcje

  Prostota zestawiania urzadzenia różnicowoprądowego Vigi iC60 montowanego na szynie DIN z wyłącznikiem modułowym iC60 czyni je bardzo łatwymi do montażu

  • Klasa 2 izolacji: zachowane bezpieczeństwo obsługującego i niewykwalifikowanego personelu
  • VisiTrip: wykrywa szybko zakłócenia na odpływie wyłącznika modułowego i skraca czas interwencji
  • W pełni odporne zabezpieczające urządzenie różnicowoprądowe: lepsza ciągłość pracy, szczególnie z nowym urządzeniem typu Si (superodporność) w zanieczyszczonych środowiskach i sieciach
  • Elektryczne i mechaniczne połączenie z wyłącznikami modułowymi iC60
  • Prąd znamionowy: 25 do 63 A
  • Typy: Si (superodporność), AC, A
  • Czułość 30 mA: uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim ( zgodnie z normą IEC 60364)
  • Czułości 100 mA, 300 mA, 500 mA i 1000 mA: dodatkowa ochrona od pożaru i przy dotyku pośrednim ( zgodnie z normą IEC 60364)
  • Typ Si (superodporność): zabezpieczenie wrażliwych obwodów (sprzęt komputerowy) i obwodów narażonych na zakłócenia (oprawy oświetleniowe ze stabilizatorem elektronicznym, elektronika przemysłowa)
  • Wersja selektywna: zapewnia prawidłową selektywność pomiędzy różnymi urządzeniami różnicowoprądowymi i wyzwalanie urządzenia położonego najbliżej miejsca uszkodzenia
  • Zgodność z normą IEC 61009-1, certyfikacja przez oficjalne organy krajowe
  • Wyłącznik modułowy do montażu na szynie DIN zachowuje swoją charakterystykę po zestawieniu z urządzeniem różnicowoprądowym Vigi iC60


  Korzyści

  Efektywność na którą zasługujesz

  • Pełne bezpieczeństwo zabezpieczenia różnicowoprądowego w obwodach końcowego rozdziału energii
  • Podwyższona ciągłość zasilania z VisiTrip
  • Podwyższona ochrona elektryczna z typem Si (superodporność)
  • Łatwość doboru dzięki logicznej numeracji katalogowej
  • Prostota instalowania z mocnymi zaciskami przyłączeniowymi
  • Przyjazny środowisku z zastosowaniem materiałów w 100% odzyskiwalnych i przetwarzalnych

  Zastosowania

  Zabezpieczenie  w budownictwie przemysłowym i powszechnym przeciwko:

  • Porażeniu prądem, zgodnie z normą instalacyjną  IEC 60364 i normami krajowymi
  • Ryzyku pożaru na skutek występowania prądu upływu w materiałach budowlanych

  Galeria

  • Vigi iC60 add-on residual current device combined with iC60 DIN rail MCB
  • Vigi iC60 add-on residual current device locking system with iC60 DIN rail
  • Vigi iC60 add-on residual current device VISI-TRIP fault indicator and toggle combined system