Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Nasze usługi w dziedzinie bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, zasobów i środowiska naturalnego przy jednoczesnym spełnieniu wymagań produkcyjnych i budżetowych stanowi poważne wyzwanie. Oferowana przez nas wiedza specjalistyczna w dziedzinie bezpieczeństwa pomaga zminimalizować zagrożenia w przebiegu procesów, jak również straty produkcyjne i koszty zachowania zgodności z przepisami.
Dzięki prowadzeniu działalności w bezpieczny i niezawodny sposób możesz wydłużyć czas pracy bez przestojów i ograniczyć ryzyko strat wizerunkowych.

Nasze rozwiązania

Usługi oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem obejmują określenie ryzyka akceptowalnego, ilościową kwalifikację niebezpiecznych scenariuszy i powiązanych z nimi zagrożeń. Usługi planowania bezpieczeństwa funkcjonalnego definiują działania wymagane od personelu, działu lub innej jednostki, wraz z aktualizacjami na każdym etapie cyklu życia systemu bezpieczeństwa. Usługi zarządzania konfiguracją SIS zapewniają identyfikowalność urządzeń w całym cyklu życia systemu, na przykład utrzymywanie dokumentacji wszystkich przyrządów wchodzących w skład systemu.
Usługi oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego obejmują zdefiniowanie i wykonanie procedur oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego, umożliwiając wiarygodny pomiar poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego i integralności systemu. Audyty bezpieczeństwa funkcjonalnego pozwalają sprawdzić, czy systemy zarządzania bezpieczeństwem procesów są wdrożone i skuteczne. Usługi wdrażania i monitorowania obejmują procesy robocze zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego w oparciu o oprzyrządowane systemy bezpieczeństwa (SIS).

Korzyści

Zgodność z normami: Globalna struktura zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym może być certyfikowana przez TÜV Rhland na zgodność z normą IEC 61511.    Powtarzalna jakość: Gotowe do użycia i sprawdzone szablony, formularze i listy kontrolne zapewniają powtarzalność i szybką realizację projektów przy zachowaniu wysokiej jakości.
Powtarzalne wyniki: Sprawdzone procedury i procesy pracy zapewniają powtarzalność wyników wszystkich działań w całym cyklu życia systemu bezpieczeństwa. Zarządzanie wiedzą: Ustrukturyzowane procesy ułatwiają przekazywanie wiedzy zespołom wykonującym czynności w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Nasze rozwiązania

Ocena luk w zgodności z normą ISA84/IEC61511 wykrywa luki między obecnymi zabezpieczeniami a potencjalnymi zagrożeniami. Usługi ilościowej oceny ryzyka (QRA) weryfikują istotność scenariusza, jego konsekwencje i częstotliwość występowania. Usługi analizy warstwy ochrony (LOPA) polegają na ocenie zagrożeń procesów i zapewniają stosowanie odpowiednich zabezpieczeń lub niezależnych warstw ochrony (IPL), obniżających ryzyko do akceptowalnego poziomu.    Usługi wyboru niezależnej warstwy ochrony (IPL) i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) polegają na zdefiniowaniu i optymalizacji wybranych warstwy IPL oraz przypisaniu docelowych poziomów SIL.
Usługi analizy zagrożeń procesowych (PHA) identyfikują zagrożenia i ryzyko. Usługi weryfikacji poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) polegają na obliczeniu wszystkich przyrządowych funkcji bezpieczeństwa (SIF) z uwzględnieniem parametrów, założeń, ograniczeń i źródeł danych. Usługi specyfikacji wymagań bezpieczeństwa (SRS) polegają na zdefiniowaniu wymagań nienaruszalności i wymagań funkcjonalnych dla każdej funkcji SIF, zgodnie z klauzulą 10 normy IEC 61511. Usługi planowania zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym (FSMP) gwarantują prawidłowość struktury i zastosowania każdej funkcji SIF.

Nasze rozwiązania

Zarządzanie projektem: nasi kierownicy projektów to specjaliści z certyfikatem PMP (Project Management Professional), którzy dysponują wiedzą specjalistyczną potrzebną, by realizować projekty każdej wielkości i o dowolnej złożoności. Projektowanie systemów: Projektanci tworzą system bezpieczeństwa, który uwzględnia poziomy redukcji ryzyka określone w fazie „Definiowanie i ocena”. Konfiguracja systemu: Inżynierowie oprogramowania konfigurują aplikacje systemów bezpieczeństwa, by zapewnić bezpieczną pracę zakładu. Test systemu: Wszystkie systemy są projektowane z uwzględnieniem potrzeb konkretnego klienta. Opcjonalna zautomatyzowana walidacja logiki zabezpieczeń przyspiesza realizację projektu i nawet o 40% skraca fazę fabrycznych testów akceptacyjnych (FAT), a także przyczynia się do zmniejszenia ilości błędów, poprawek prac oraz zmęczenie ludzi.
Wykonanie systemu: Inżynierowie sprzętu i zatwierdzeni dostawcy rozdzielnic dostarczają przetestowany system — z oprzewodowaniem i gotowy do działania. Dokumentacja systemu: Wszystkie systemy są dostarczane wraz z kompletną dokumentacją projektu, sprzętu, oprogramowania i funkcji. Odbiór systemu: Nasi inżynierowie sprawdzają poprawność działania systemu, m.in. poprzez kontrolę pętli i komunikacji między systemami bezpieczeństwa a systemem DCS. Walidacja i testowanie: Nasze zautomatyzowane narzędzia do walidacji logiki pomagają zautomatyzować tradycyjne procesy testów akceptacyjnych (FAT), eliminując błędy ludzkie i zapewniając znaczne przyspieszenie realizacji projektu oraz redukcję kosztów.

Nasze rozwiązania

Usługi monitorowania działania pętli bezpieczeństwa i zarządzania nim (menedżer funkcji SIF) wykorzystują automatyzację i inteligentne oprogramowanie do monitorowania działania systemów bezpieczeństwa i wykrywania rozbieżności między wynikami rzeczywistymi a oczekiwanymi, a także powiadamiają o potencjalnych problemach bezpieczeństwa przed ich faktycznym wystąpieniem. Program wsparcia klientów Customer FIRST zapewnia dostęp do wysokiej jakości usług i wiedzy specjalistycznej, w tym wsparcia technicznego, gospodarki częściami, wsparcia lokalnego, konserwacji i zarządzania cyklem życia. Okresowe testy sprawdzają poprawność i skuteczność działania systemu bezpieczeństwa. Nasi eksperci dysponują wiedzą i narzędziami usprawniającymi testy okresowe — a to oznacza redukcję czasu, nakładu pracy i kosztów.
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego obejmują obsługę, konserwację i modyfikację oprzyrządowanych systemów instrumentowanych bezpieczeństwa oraz dostarczają pogłębionej wiedzy o cyklu życia takich systemów, normach międzynarodowych, technologiach sprzętowych i programowych oraz zastosowań. Fachowa realizacja na całym świecie. Do wszystkich zespołów należą certyfikowani przez TÜV inżynierowie lub eksperci ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego. Wszystkie procesy i procedury są certyfikowane przez TÜV na zgodność z norma IEC 61511. Globalna infrastruktura zapewnia dostępność najlepszego personelu.

Korzyści

• Zapewnienie niezawodności systemów bezpieczeństwa w trakcie całej eksploatacji • Zgodność z normami i przepisami, które zaczęły obowiązywać już po odbiorze systemu • Przewidywalna gospodarka częściami zamiennymi
• Rozwój i utrzymywanie kompetencji personelu w dziedzinie bezpieczeństwa • Unikanie konsekwencji incydentów, w tym szkód dla ludzi, mienia i środowiska, przestojów i kar
worker with tablet

Broszura

Chroń najcenniejsze zasoby, skutecznie zarządzając cyklem życia zagrożeń i zagrożeniami w branżach o wysokim poziomie ryzyka.

two young engineers smiling while discussing in the control room

Zgodność z najlepszymi praktykami IEC 61511

W tym artykule omówiono wybrane wymagania, aby wyjaśnić, dlaczego testowanie i analiza poziomu SIL może już nie wystarczyć.

Nasze kursy

Zapewnij swoim zespołom dostęp do naszej wiedzy specjalistycznej. Zapraszamy na kursy prowadzone przez lokalnych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa, którzy posiadają kwalifikacje do pracy zgodnie z normami IEC, NFPA, API, CSA i innymi odpowiednimi wymaganiami. Uczestnicy kursów mogą uzyskać następujące poświadczenia kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa procesów: • Certyfikat TÜV w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego dla inżynierów
• Certyfikat TÜV w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego dla techników • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego dla menedżerów • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego dla operatorów • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego dla zespołu ds. konserwacji • Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania palnikami • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochrony turbozespołów

Usługi szkoleniowe w dziedzinie automatyzacji przemysłowej

Zadbaj o kompetencje swoich kadr — zapraszamy na naszą platformę edukacyjną, która udostępnia ponad 200 kursów poświęconych szerokiej gamie produktów i tematów z dziedziny bezpieczeństwa i sterowania.
Zarejestruj się
Business people working on computers, facility management software, internet of things.
Closeup of a laptop and some document on table

Skontaktuj się z działem wsparcia

Skontaktuj się z Centrum obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji o właściwych usługach dla Twojej firmy.
Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z Centrum Obsługi Klienta

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.