Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
man wearing glasses analyzing pie chart on pc

Przekształć dane w kluczowe wskaźniki efektywności

Nie pozwól, aby nadmierna ilość danych Cię przytłoczyła i przesłoniła Ci długoterminowe cele.

engineers working at size

Znajdź wartość w danych dotyczących energii

Dowiedz się, jak poradzić sobie ze złożonością rynku i znaleźć wartość w danych dotyczących energii, aby firma stała się bardziej wydajna i zrównoważona.

Zewnętrzny, bezstronny zespół ds. danych

Zbieranie faktur
Nasz zespół ds. zarządzania fakturami za media przetwarza ponad 39 milionów faktur za media w imieniu naszych klientów. Nasi eksperci zbierają i wprowadzają informacje o fakturach do oprogramowania Resource Advisor, aby zarejestrować wszystkie dane pochodzące z przedsiębiorstwa, np. zużycie energii, ścieków i wody.

Sprawdzanie rozbieżności
Nasze opatentowane algorytmy i testy statystyczne identyfikują błędy w zakresie fakturowania i błędne dane. Identyfikujemy szanse na oszczędność energii i zapewniamy dokładne dane.

Rekalkulacja faktur
Dostawcy często popełniają błędy na wystawianych fakturach, zwłaszcza w przypadku negocjowanych lub zarządzanych umów. Obliczamy szacowane koszty w oparciu o stawki umowne/taryfowe i wynegocjowane ustalenia, a następnie porównujemy je z kosztami na fakturach, aby zidentyfikować i usuwać błędy.

Wsparcie w zakresie płatności
Przekieruj faktury z adresów siedzib do naszych ekspertów, aby stworzyć kompletny zestaw danych.

Usługi otwarcia/zamknięcia
Współpracujemy bezpośrednio z przedsiębiorstwami, aby upewnić się, że usługa zostanie aktywowana lub wyłączona w przypadku zmiany okresu najmu. Wraz z Twoim zespołem ustanowimy kontrolowany proces zarządzania powiadomieniami i zmianami; z uwzględnieniem przetwarzania wymaganej dokumentacji, zarządzania depozytami i przygotowywania raportów dotyczących aktywności.

Usługi połączenia danych dotyczących energii
Nasi eksperci oceniają wymogi dotyczące danych i przekazują zalecenia na temat strategii zbierania danych bezpośrednio z obiektów, infrastruktury pomiarowej i istniejącego oprogramowania, np. z systemów zarządzania budynkami i energią.

Zdalna analiza i optymalizacja
Największe wyzwania związane z zarządzaniem energią wiążą się z danymi. Jest ich za dużo, za mało lub nie ma ich w jednym miejscu. Nasz zespół zdalnych ekspertów zbiera i analizuje dane o przerwach w pracy ze wszystkich lokalizacji i wykorzystuje je do optymalizacji wydajności i maksymalizacji oszczędności.

Przestawiamy nasz globalny zespół w dziedzinie przetwarzania danych

Nasz zespół opisuje sposoby zarządzania danymi i fakturami oraz przestawia informacje dotyczące oszczędności energii uzyskane za pomocą naszego oprogramowania raportującego jej zużycie.

Wyeliminuj pomyłki związane z danymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i zaopatrzenia w energię

  • Opracuj strategię gromadzenia danych opartą na bieżącym i przyszłym stanie swojej firmy
  • Wykorzystaj istniejące dane i sprzęt, aby uzyskać dostęp do danych w czasie rzeczywistym
  • Zarządzaj złożonością integracji danych z wielu źródeł, lokalizacji i interesariuszy
  • Umożliwienie analizy makro i mikro dzięki dokładnym danym z całego przedsiębiorstwa

Zamień dane dotyczące energii na działania

Odkryj 4 przydatne wskazówki, które pomogą Ci wyodrębnić wartościowe informacje spośród okazji na obniżenie kosztów energii, zapewnianych przez dane z korporacyjnych raportów na temat energii.
Uzyskaj cztery wskazówki
modern city at night

Osiągnij większe sukcesy w dziedzinie energii i zrównoważonego rozwoju

Biznesman korzystający w biurze z telefonu komórkowego

Jeszcze mądrzejsze nabywanie energii

Części samochodowe w fabryce samochodów

Efektywne wykorzystanie energii

Tekst domyślny

Stymulowanie zrównoważonego rozwoju

Tekst domyślny

Wizualizacja danych