Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Jakie znaczenie ma zarządzanie ryzykiem klimatycznym?

Zarządzanie ryzykiem klimatycznym jest kluczowym obszarem zainteresowania firmy Schneider Electric i naszych klientów. Zajmujemy się zarządzaniem ryzykiem klimatycznym we własnej firmie, a oferowane przez nas usługi w zakresie ryzyka klimatycznego pomagają Państwu podjąć proaktywne działania w celu oceny ryzyka klimatycznego i dostosowania się do zmian poprzez planowanie scenariuszy. Oferujemy usługi dotyczące ryzyka klimatycznego, ponieważ dostrzegamy rosnące zagrożenie, jakie zmiany klimatu stanowią dla wyników działalności gospodarczej oraz rosnącą świadomość inwestorów i innych podmiotów odnośnie ryzyka, jakie zmiany klimatu stanowią dla gospodarki światowej.

Nasze usługi w zakresie zarządzania ryzykiem klimatycznym koncentrują się na współpracy z organizacjami w celu przeprowadzenia oceny ryzyka klimatycznego, opracowania strategii ograniczania i adaptacji do zagrożeń oraz odpowiedniego ujawnienia tego ryzyka. Nasze usługi w zakresie ryzyka klimatycznego uzupełniają pakiet ofert dotyczących zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, w tym zarządzania danymi dotyczącymi środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) za pomocą programu EcoStruxure™ Resource Advisor, programów zarządzania energią i redukcji emisji dwutlenku węgla, efektywności energetycznej, zamówień na energię odnawialną oraz dekarbonizacji łańcucha dostaw. Firmy stoją w obliczu wielu zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Poprzez analizę czynników ryzyka fizycznego i tymczasowego oraz opracowanie strategii przeciwdziałania im, nasze usługi w zakresie ryzyka klimatycznego pomagają firmom zachować elastyczność i długoterminowość działań.