Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Zarządzanie centrum przetwarzania danych

DCIM to skrót od angielskiego określenia data center infrastructure management oznaczający zarządzanie infrastrukturą centrum przetwarzania danych. Oprogramowanie DCIM służy do monitorowania, pomiaru i zarządzania centrami przetwarzania danych, obejmując zarówno sprzęt IT, jak i infrastrukturę pomocniczą, taką jak systemy zasilania i chłodzenia. Ma on na celu pomóc menedżerom w osiągnięciu maksymalnej efektywności energetycznej i zapobiec problemom ze sprzętem, które prowadzą do przestojów.
A person and person standing in a room with a computer
 • W swoim ostatnim raporcie Magic Quadrant dotyczącym DCIM, eksperci branżowi z firmy Gartner definiują DCIM jako „narzędzia które monitorują, mierzą, zarządzają i/lub kontrolują wykorzystanie centrum przetwarzania danych i zużycie energii przez wszystkie urządzenia związane z IT (takie jak serwery, pamięci masowe i przełączniki sieciowe) oraz elementy infrastruktury obiektu (takie jak jednostki dystrybucji zasilania (PDU) i klimatyzatory pomieszczeń komputerowych (CRAC))”. Raport wyjaśnia, że DCIM obejmuje przede wszystkim „sprzęt, który zapewnia zasilanie, chłodzenie i fizyczne bezpieczeństwo niezbędne do utrzymania systemów IT w stanie gotowości do pracy”.

  Oprogramowanie DCIM wykracza poza podstawowe monitorowanie urządzeń, umożliwiając operatorom centrów danych zrozumienie, co dzieje się w ich środowiskach, w tym statusu urządzeń zasilających i chłodzących. Chodzi o to, aby pomóc menedżerom w zapobieganiu problemom oraz w planowaniu przyszłych wymagań i optymalnego rozmieszczenia sprzętu.

  Jak szczegółowo opisał to w swoim wpisie na blogu nasz kolega Kevin Brown, klienci stanęli przed pewnymi wyzwaniami związanymi z tradycyjnymi narzędziami DCIM, w tym długim czasem wdrożenia i wysokim stopniem złożoności w zakresie użytkowania i utrzymania, włączając w to aktualizacje oprogramowania.

 • Oprogramowanie do zarządzania centrum danych generalnie dzieli się na dwie główne kategorie: monitorowanie/automatyzacja oraz planowanie/wdrażanie.  Pierwsza kategoria dotyczy monitorowania i automatyzacji zasilania pomieszczeń i obiektów IT, kontroli środowiska i bezpieczeństwa. Pomaga on zapewnić, że centrum danych działa zgodnie z projektem i zapewnia konfigurowalne przez użytkownika progi dla alarmów dotyczących urządzeń fizycznych, w tym ciepła, wentylacji i klimatyzacji. Ponadto raportuje zużycie energii w czasie rzeczywistym, średnim i szczytowym oraz mierzy efektywność wykorzystania energii (PUE).  Oprogramowanie do planowania i wdrażania koncentruje się na pomocy menedżerom IT w ułatwianiu zmian w centrach danych, wdrażaniu nowego sprzętu w celu uzyskania najwyższej wydajności oraz śledzeniu zasobów. Obsługuje scenariusze możliwych zdarzeń (what-if), aby pomóc w planowaniu i zmniejszyć całkowity koszt użytkowania.

 • Zarządzanie infrastrukturą centrum przetwarzania danych ułatwia rozwiązanie czterech kluczowych kwestii: 

  • Zapobiegania przestojom.
  • Brak zdalnego monitorowania i zarządzania.
  • Zarządzanie sprzętem od wielu dostawców.
  • Obsługi dużej liczby obiektów z ograniczonym personelem IT lub bez takiego personelu.
 • Nie ma jednego rozwiązania chroniącego infrastrukturę IT przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Dlatego też należy przyjąć wielopoziomowe podejście.

  Bezpieczeństwo fizyczne stanowi pierwszy element ochrony. Posiadane zasoby mogą być rozproszone, dlatego aby nie dopuścić do utraty danych i zapobiec przestojom, konieczne jest posiadanie nad nimi stałego nadzoru. Wyposażenie w wysokiej jakości, zintegrowane systemy nadzoru wideo umożliwia zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można obserwować nietypową aktywność, a kontrola dostępu do szaf za pomocą identyfikatorów pomaga ograniczyć nieautoryzowany dostęp. Nie można także ignorować zagrożeń związanych z czynnikami środowiskowymi, takimi jak temperatura, wilgotność, dym i woda, które stanowią istotne zagrożenie dla infrastruktury IT firmy.

  Kolejnym elementem jest struktura logiczna. Rozwiązania DCIM, takie jak bezpieczne, oparte na chmurze, kompleksowe oprogramowanie monitorujące, centralizują zarządzanie urządzeniami rozmieszczonymi w różnych lokalizacjach, umożliwiając stały nadzór lokalnej infrastruktury w celu zapobiegania awariom i szybkiego rozwiązywania problemów.

  Aby uniknąć przestojów i zakłóceń, należy wziąć pod uwagę zarówno cyberbezpieczeństwo, jak i bezpieczeństwo fizyczne jako równoważne czynniki.

Wdrożenie oprogramowania DCIM 3.0 wymaga zmodernizowanego systemu DCIM

EcoStruxure IT, nasze kompleksowe rozwiązanie DCIM, pomaga sprostać wyzwaniom związanym z oprogramowaniem DCIM 3.0 poprzez modernizację oferty oprogramowania do monitorowania i zarządzania rozległą, hybrydową infrastrukturą IT, która w ciągu ostatnich kilku lat stała się coraz bardziej złożona.

EcoStruxure IT odpowiada na potrzeby klientów w związku z wyzwaniami DCIM 3.0

Oprogramowanie DCIM umożliwia profesjonalistom z branży IT i centrów przetwarzania danych monitorowanie, zarządzanie i optymalizację krytycznej infrastruktury IT lokalnie, w chmurze i na brzegu sieci, zapewniając odporność systemu, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.

Bezpieczeństwo

Leading Edge Data Centres korzysta z rozwiązania EcoStruxure IT, aby zapewnić bezpieczną łączność i niezawodność danych w regionach Australii.

Kontakt z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej o wyzwaniach związanych z oprogramowaniem DCIM 3.0?
Kontakt z działem sprzedaży Otwiera w nowym oknie

Narzędzia i zasoby

Kalkulator wartości monitorowania DCIM
Oszacuj potencjalne wartości monitorowania i alarmowania DCIM dla rozproszonych środowisk IT. Kalkulator oferuje łatwe w użyciu funkcje umożliwiające zapoznanie się z potencjalną wartością oprogramowania poprzez obliczenie zwrotu z inwestycji (lub okresu zwrotu) na podstawie wprowadzonych danych.
Przejdź do kalkulatora

Trzy kroki do obliczenia całkowitego zużycia energii IT w firmie z wykorzystaniem DCIM

Niniejsze opracowanie dotyczy pierwszych kroków dla dyrektorów ds. informacji (CIO) rozpoczynających realizację strategii zrównoważonego rozwoju.
Pobierz opracowanie Otwiera w nowym oknie

Dodatkowe materiały

1. Co to jest oprogramowanie DCIM?

Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych (DCIM) to innowacyjne rozwiązanie, umożliwiające monitorowanie i zarządzanie tą infrastrukturą. Zapewnia większą przejrzystość i kontrolę infrastruktury IT. Wprowadzając rozwiązania DCIM, można udoskonalić planowanie wydajności, wydłużyć czas bezawaryjnej pracy i jednocześnie zarządzać alarmami w siedzibie firmy, w chmurze i na brzegu sieci.

2. W jaki sposób lepsze oprogramowanie do zarządzania centrum przetwarzania danych może usprawnić działalność firmy?

Oprogramowanie DCIM 3.0 zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym. Takie usprawnienie zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych ułatwia monitorowanie wszystkich systemów, serwerów, pamięci masowej, sieci oraz chłodzenia. Korzystając z bezpiecznego i niezależnego dostawcy oprogramowania DCIM, możliwe jest podejmowanie trafnych decyzji dotyczących planowania pojemności, a także alokacji zasobów. To z kolei przekłada się na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów.

Ustalona z góry konserwacja, wraz ze stałym monitorowaniem wszystkich krytycznych systemów, pozwala uniknąć kosztownych przestojów w firmie. Alerty w przypadku wystąpienia problemów zapewnią możliwość ich rozwiązania przed wystąpieniem poważnej awarii.

3. Jakie są zalety oprogramowania do zarządzania centrum przetwarzania danych?

Zarządzanie centrum przetwarzania danych za pomocą aplikacji EcoStruxure IT znacznie obniża koszty, zapewnia lepszy czas pracy oraz poprawia funkcjonowanie i wydajność. Dzięki wglądowi w to środowisko w czasie rzeczywistym można zaplanować kolejne kroki, zoptymalizować pracę i osiągnąć znaczącą poprawę we wszystkich kluczowych aspektach działania centrum przetwarzania danych.