Nasze marki

Wybierz swoją lokalizację

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Rozwiązanie

Rozwiązanie Schneider Electric do zarządzania danymi zbudowane jest w oparciu o platformę systemową Wonderware i powiązane produkty. Pomagamy klientom w wykorzystaniu potencjału danych i wydobywaniu z nich cennych spostrzeżeń.
Wyższa jakość danych, ich kontekst i aktualność oraz wizualizacje architektur systemowych ułatwiają klientom pokonanie trudności wynikających z nadmiaru danych, zapewnienie spójności i jakości oraz wyeliminowanie barier geograficznych dzięki jednolitej strukturze danych.

Korzyści

> Filtrowanie danych praktycznie z dowolnego źródła: czujników, sterowników PLC, oprogramowania do modelowania. > Zapewnienie jakości i integralności danych. > Monitorowanie i raportowanie wszystkich alarmów i zdarzeń.
> Przechowywanie wszystkich danych historycznych. > Umożliwienie komunikacji między rozproszonymi użytkownikami reprezentującymi różne dziedziny i pełniącymi różne role.
Tekst domyślny

Arkusz specyfikacji

Wonderware Intelligence: zmienia przemysłowe wielkie zbiory danych w praktycznie użyteczne informacje.

Tekst domyślny

Broszura

Platforma systemowa Wonderware: integruje ludzi, procesy i informacje.

Tekst domyślny

Wonderware Historian

Tekst domyślny

Wonderware Intelatrac

Tekst domyślny

Wonderware InTouch

Tekst domyślny

BPM Skelta

Tekst domyślny

Platforma systemowa Wonderware

Tekst domyślny

Wonderware Intelligence

Tekst domyślny

Wonderware IS (Information Server)

Rozwiązanie

W ramach naszego rozwiązania inżynierowie złożowi mają do dyspozycji narzędzia analityczne potrzebne do określania długoterminowej rentowności zasobów i utrzymania opłacalności wydobycia. Ponadto nasze rozwiązania pomagają inżynierom odpowiedzialnym za utrzymanie instalacji w zapewnieniu oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa i efektywności, oferując im nowe funkcje zarządzania wymianami, prowadzenia gospodarki częściami zamiennymi i unikania przestojów.
Wykorzystując najnowsze technologie chmurowe i mobilne, Wonderware wspomaga osoby pełniące różne role, eliminując liczne bariery czasowe i geograficzne utrudniające współpracę. Dynamiczna symulacja przepływu wielofazowego umożliwia bieżące monitorowanie produkcji wielofazowej i sterowanie nią, a także systemami nawodnymi.

Korzyści

> Szybkie zbieranie danych potrzebnych do podejmowania decyzji. > Zarządzanie działalnością rozproszoną geograficznie. > Wykrywanie i przewidywanie problemów z wydajnością. > Integracja planowania i konserwacji pod kątem terminowości produkcji. > Niższe koszty dzięki usprawnieniu zarządzania ograniczeniami w czasie rzeczywistym: o 5% niższe koszty opóźnień w produkcji
> Wzrost przepustowości z około 2% do 12%. > Wyższy poziom zgodności z dobrymi praktykami w dziedzinach bezpieczeństwa, produkcji i ochrony środowiska. > Mniej „wąskich gardeł” w działalności. > Wysoki poziom reaktywności na zmiany popytu.

Wyróżniona oferta: EcoStuxure™ Profit Advisor

EcoStruxure Profit umożliwia pracownikom podejmowanie lepszych decyzji biznesowych dzięki prostym i łatwym do zrozumienia narzędziom, które zwiększają rentowność operacyjną w sposób zarówno bezpieczny, jak i zrównoważony.
• Mierzy i wpływa na rentowność każdego zasobu i zbioru zasobów w instalacji. • Wykorzystuje analizy wielkich zbiorów danych (big data) i opatentowane modele rachunkowe w czasie rzeczywistym, aby zidentyfikować pola potencjalnej poprawy rentowności. • Zmienia systemy sterowania i automatyki w ekonomiczne „generatory zysków”. Dowiedz się więcej

Opracowanie White Paper

Zapoznaj się z opracowaniem „Zintegrowane zarządzanie zasobami jako źródło przewagi konkurencyjnej w sektorze poszukiwania i wydobycia” i poznaj nasze oprogramowanie.
Więcej informacji  Otwiera w nowym oknie
Tekst domyślny
Tekst domyślny

Wonderware Historian

Tekst domyślny

Wonderware Intelatrac

Tekst domyślny

Foxboro

Tekst domyślny

Wonderware InTouch

Tekst domyślny

BPM Skelta

Tekst domyślny

Platforma systemowa Wonderware

Tekst domyślny

Wonderware Intelligence

Tekst domyślny

Wonderware IS (Information Server)

Tekst domyślny

SimSci Pro II, Pipephase

Tekst domyślny

SimSci RoMEO, Dynasim

Rozwiązanie

Nasze platformy są zintegrowanym rozwiązaniem w zakresie zarządzania energią, które zapewnia optymalne zasilanie i rozdział energii pod kątem efektywności produkcji.
Nasze systemy zarządzania rozdziałem energii i obsługi wyłączeń w połączeniu z systemem Resource Advisor tworzą zunifikowane rozwiązanie i przynoszą klientom wymierne korzyści.

Korzyści

> Mniej opóźnień w produkcji związanych z wyłączeniami systemu rozdziału energii elektrycznej i pracami serwisowymi. > Minimalizacja kosztów eksploatacji i konserwacji sieci rozdziału energii elektrycznej. > Usprawnienie działań następujących po wyłączeniu sieci elektrycznej. > Minimalizacja kosztów energii i wpływu na środowisko naturalne.
> Widoczność i identyfikowalność danych o energii z dowolnego miejsca dzięki centralizacji monitorowania, sterowania i zarządzania zasilaniem. > Ciągłość pracy newralgicznych aplikacji. > Niższe koszty operacyjne, nakłady inwestycyjne i zapotrzebowanie na części zamienne.

Z praktyki klienta

Czołowe przedsiębiorstwo z sektora poszukiwania i produkcji ropy w Ekwadorze z powodzeniem centralizuje zarządzanie produkcją.
Więcej informacji  Otwiera w nowym oknie
Tekst domyślny
 

EcoStruxure™ Substation Operation (Pacis)

Tekst domyślny

SAGE Sub-Station RTU

Tekst domyślny

Easergy, Nulec

Tekst domyślny

Power Logic

Tekst domyślny

ADMS

Tekst domyślny

Resources Advisor

Tekst domyślny

PACIS/MICOM

Rozwiązanie

Rozwiązanie Schneider Electric do zarządzania środkami trwałymi jest odpowiedzią na wyzwania związane z dostępnością środków produkcji, układaniem harmonogramów, dostępnością kadr i gospodarką częściami zamiennymi. Działa 4-etapowo, wykorzystując połączenie oprogramowania, platform mobilnych i usług.
Pierwszym etapem jest zebranie danych w celu stworzenia warunków do ciągłego doskonalenia procesów konserwacji pod kątem maksymalnej rentowności zasobów. Drugi etap to analiza danych pod kątem lepszego wykorzystania zasobów, wzrostu wydajności i optymalnego planowania konserwacji. Etapem trzecim jest wsparcie w podejmowaniu decyzji wynikających z analiz — tak, by spędzać mniej czasu na analizowaniu, a więcej na konkretnym działaniu. Ostatnim etapem jest raportowania i wizualizacja. Efekt końcowy to ulepszony model oraz analizy predykcyjne i wyniki generowane w czasie rzeczywistym.

Korzyści

> Zgodność z wymaganiami prawnymi i normami bezpieczeństwa. > Optymalizacja trwałości użytkowej i minimum przestojów. > Lepsze wykorzystanie zasobów dzięki właściwemu planowaniu konserwacji. > Wykorzystanie rozwiązań mobilnych do ograniczenia kosztów eksploatacji i konserwacji.
> Udoskonalenie procesów konserwacji. > Najwyższa rentowność wszelkiego rodzaju zasobów. > Prognozy pozwalające uniknąć awarii i nieoczekiwanych przestojów. > Konserwacja prewencyjna i powiadamianie o nieprawidłowościach.
Tekst domyślny

Broszura

Avantis® PRiSM to rozwiązanie do predykcyjnej analizy zasobów, które może zawczasu generować ostrzeżenia i diagnozować urządzenia na dni, tygodnie lub miesiące przed potencjalną awarią.

Robotnicy kontrolujący rurociągi ropy naftowej i gazu, automatyzacja procesów.

Broszura

Avantis® Condition Manager® to unikalne, inteligentne rozwiązanie do zarządzania stanem technicznym zasobów w czasie rzeczywistym. W czasie rzeczywistym zbiera i analizuje informacje diagnostyczne ze wszystkich zasobów produkcyjnych zakładu.

Tekst domyślny

Wonderware Historian

Tekst domyślny

Wonderware Intelatrac

Tekst domyślny

Avantis Pro

Tekst domyślny

Avantis DSS

Tekst domyślny

Prism

Tekst domyślny

BPM Skelta

Tekst domyślny

Platforma systemowa Wonderware

Tekst domyślny

Wonderware Intelligence

Tekst domyślny

Wonderware IS (Information Server)

Tekst domyślny

PACIS/MICOM

Rozwiązanie

Artificial Lift Advisor monitoruje każdy odwiert na polu za pośrednictwem interfejsu GIS i zarządza eksploatacją, serwisem, reagowaniem na awarie i historią produkcji, a jednocześnie, we współdziałaniu z narzędziem do modelowania i symulacji, optymalizuje konfigurację pod kątem wydajności odwiertu.
Artificial Lift Advisor szybko generuje wizualizacje stanu odwiertu, sortuje alarmy i ustala ich priorytety, pozwalając na szybki dostęp do ekranów poziomów płynów, testów odwiertów i sterowania odwiertami. Działa zarówno w przeglądarce internetowej na komputerze, jak i na smartfonach/tabletach.

Korzyści

> Udoskonalona agregacja danych o produkcji pozwala lepiej wykorzystać potencjał odwiertu. > Większe bezpieczeństwo personelu. > Wyższy poziom wykorzystania zasobów wynikający z lepszego planowania konserwacji.
> Dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym są wykorzystywane do optymalizacji produkcji. > Usprawniona jest sprawozdawczość formalna.
Tekst domyślny

Altivar

Tekst domyślny

Wonderware Historian

Tekst domyślny

Wonderware Intelatrac

Tekst domyślny

Prism

Tekst domyślny

BPM Skelta

Tekst domyślny

Platforma systemowa Wonderware

Tekst domyślny

Wonderware IS (Information Server)

Wróć do przeglądu rozwiązań dla instalacji przybrzeżnomorskich

Wróć do instalacji przybrzeżnomorskich
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Darmowa"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Widok"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerPL"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z pomocą techniczną

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.