Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 • Technician at data center, data center management, data center operations
  Wstępnie skonfigurowana infrastruktura centrum przetwarzania danych o mocy do 100 kW obejmująca zasilanie, chłodzenie, szafy i system zarządzania.

  InfraStruxure

  Wstępnie skonfigurowana infrastruktura centrum przetwarzania danych o mocy do 100 kW obejmująca zasilanie, chłodzenie, szafy i system zarządzania.

 • Zapoznaj się

  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 111
   Analiza niezawodności systemu zasilania APC InfraStruXure

   Produkty APC InfraStruXure stanowią alternatywną architekturę wobec centralnych zasilaczy UPS. Firma MTechnology, Inc. wykorzystała techniki oceny prawdopodobieństwa zagrożenia (Probabilistic Risk Assessment — PRA) w celu oszacowania niezawodności systemu InfraStruXure o mocy 40 kW z zasilaczem UPS i modułami PDU z torem obejściowym. Obliczenia uwzględniły wydajność rozwiązania InfraStruXure zarówno w idealnych, jak i rzeczywistych warunkach. Poza tym w badaniu porównano wydajność architektury InfraStruXure z tą opierającą się na zasilaczach UPS. Testowane obciążenie krytyczne centrum danych wynosiło 500 kW. Wyniki wykazały, że architektura InfraStruXure była zdecydowanie mniej podatna na awarie związane z obciążeniem centrum danych, a jej komponenty IT rzadziej ulegały uszkodzeniu. W niniejszym opracowaniu podsumowano kluczowe ustalenia ilościowej oceny ryzyka przeprowadzonej przez MTechnology, a także omawia, w jaki sposób przekładają się one na pracę kierowników i projektantów obiektów. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 111
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 160
   Charakterystyka modułowej architektury centrum przetwarzania danych

   Eksperci coraz częściej przyznają, że tradycyjne projekty centrów przetwarzania danych zostaną zastąpione przez skalowalne architektury modułowe. Obniżenie całkowitego kosztu posiadania, większa elastyczność, skrócony czas wdrożenia i wyższa wydajność — to wszystko przemawia za skalowalnymi architekturami modułowymi. Jednak sam termin „modułowość” oraz okoliczności, w których należy mówić o modułowości, nie są jasno zdefiniowane. W niniejszym opracowaniu nakreślono ramy modułowej architektury centrum przetwarzania danych i opisano różne sposoby definiowania elementów takiej architektury w obszarach zasilania, chłodzenia i rozplanowania fizycznego. Wyjaśniono także, które strategie najlepiej sprawdzą się w różnych sytuacjach. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 160
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 116
   Standaryzacja i modułowość w infrastrukturze fizycznej centrum przetwarzania danych

   Brak standaryzacji przy projektowaniu infrastruktury fizycznej centrum przetwarzania danych niesie za sobą negatywne skutki: zbędne wydatki, przestoje, których można było uniknąć, i stracone szanse biznesowe. Standaryzacja i towarzysząca jej modułowość oferują szereg korzyści związanych z infrastrukturą fizyczną centrum przetwarzania danych, które usprawniają i upraszczają wszelkie procesy — począwszy od planowania wstępnego, kończąc na codziennych zadaniach — dzięki czemu mają pozytywny wpływ na trzy główne komponenty stanowiące o wartości biznesowej infrastruktury fizycznej centrum danych: dostępność, elastyczność i całkowity koszt posiadania. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 116
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 174
   Praktyczne warianty wdrożenia sprzętu IT w małych serwerowniach i biurach oddziałowych

   Małe serwerownie i biura oddziałowe są zazwyczaj niezorganizowane, niezabezpieczone, duszne, niemonitorowane i ciasne. Takie warunki mogą nawet doprowadzić do przestoju systemu lub, w najlepszym razie, sytuacji wymagających uwagi kierownictwa. Z doświadczenia wiemy, że istnieje szereg skutecznych sposobów na poprawę dostępności działań IT w małych serwerowniach i biurach oddziałowych. Opracowanie to wskazuje rzeczywiste udoskonalenia związane z zasilaniem, chłodzeniem, szafami, bezpieczeństwem fizycznym, monitoringiem i oświetleniem. Niniejsze opracowanie skupia się na małych serwerowniach i biurach oddziałowych, w których obciążenie infrastruktury informatycznej nie przekracza 10 kW. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 174
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 118
   Wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze: zoptymalizowane zasilanie, chłodzenie i zarządzanie pozwalają osiągnąć maksymalne korzyści

   Wirtualizacja zasobów IT — techniczny fundament przetwarzanie w chmurze — ma ogromny wpływ na fizyczną infrastrukturę centrum przetwarzania danych. Często występujące wysokie gęstości mocy mogą stanowić wyzwanie dla układu chłodzącego obecnego systemu. Ograniczone ogólne zużycie energii, które zazwyczaj ma miejsce dzięki konsolidacji fizycznych serwerów, może pogorszyć wydajność energetyczną centrum przetwarzania danych. Dynamiczne przeciążenia zmieniające się wraz z upływem czasu i występujące w różnych lokalizacjach mogą zwiększyć ryzyko przestoju, jeżeli zasilanie na poziomie szafy i układ chłodzenia nie są brane pod uwagę. Co więcej, wysoka odporność na awarie zwirtualizowanego środowiska może nasunąć pytania o poziom redundancji wymagany przez fizyczną infrastrukturę. W opracowaniu omówiono poszczególne skutki wirtualizacji, a także wskazano przykładowe rozwiązania i metody radzenia sobie z nimi. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 118
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 76
   Systemy modularne: ewolucja pojęcia „niezawodność”

   Natura już dawno udowodniła, że tylko złożone systemy i projekty modułowe mogą przetrwać i się rozwijać. Ważnym aspektem jest tutaj wysoka odporność na awarie: system modułowy może odbierać zadania niesprawnym modułom i przekazywać je modułom sprawnym na czas przeprowadzenia naprawy. W centrach danych konstrukcja modularna zdążyła się już przyjąć, stanowiąc nieodłączną część odpornej na awarie architektury serwerów i systemów pamięci masowych. Centra przetwarzania danych stale ewoluują i zapożyczają rozwiązania z natury, dlatego ich infrastruktura fizyczna również musi ewoluować, tak aby obsługiwać nowe strategie przetrwania, odzyskiwania i rozwoju. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 76
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Analiza przypadku
   Opracowywanie rozwiązania DartPoints Private Colo™

   Wybór pomiędzy budową prywatnego centrum przetwarzania danych a kolokacją w dużej serwerowni zmusza wiele organizacji do pójścia na kompromis. Budowa prywatnych centrów przetwarzania danych jest kosztowna i wymaga szczegółowego planowania. Kolokacja w większym centrum przetwarzania danych to mniejszy wydatek i możliwość elastycznej rozbudowy, jednak wiąże się także z utratą całkowitej kontroli.
    
   Mając na uwadze konieczność wyboru pomiędzy kontrolą a elastycznością oraz fakt, że stanowi to przeszkodę dla większości przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych, firma DartPoints opracowała własną kategorię centrum przetwarzania danych i usług związanych z kolokacją o nazwie DartPoints Private Colo™. Przeczytaj materiał Opracowywanie rozwiązania DartPoints Private Colo™
 • Ucz się

  Komunikacja oparta na SBA umożliwia szybkie stworzenie nowego modularnego centrum przetwarzania danych


  Skalowalna i modułowa architektura centrów przetwarzania danych zapewnia szereg korzyści — zaczynając od możliwości właściwego dopasowania do potrzeb biznesowych rozmiaru centrum przetwarzania danych i jego rozwoju, kończąc na oszczędnościach, które towarzyszą takiemu podejściu. Przeczytaj wpis na blogu i dowiedz się więcej. Komunikacja oparta na SBA umożliwia szybkie stworzenie nowego modularnego centrum danych

  Miniaturowe centra przetwarzania danych: nowatorski przykład projektu i eksploatacji centrum przetwarzania danych


  Najgorsze, co można usłyszeć w naszej branży, to „zawsze robiliśmy to w ten sposób”. Właśnie dlatego Schneider Electric odchodzi w podejmowanych działaniach od kultury całkowicie podporządkowanej przyjętym konwencjom. Z tego powodu oraz konieczności zachowania równowagi pomiędzy kontrolą a elastycznością firma DartPoints nawiązała współpracę ze Schneider Electric. Nowatorska kategoria innowacyjnych centrów przetwarzania danych i usług związanych z kolokacją jest przez nich określana jako DartPoints Private Colo™. Miniaturowe centra przetwarzania danych: nowatorski przykład projektu i eksploatacji centrum przetwarzania danych

  Czy konwergentna infrastruktura informatyczna prowadzi nas ku rozwiązaniom prefabrykowanym?


  Konwergentna infrastruktura to przede wszystkim szybkość, wydajność i elastyczność, dzięki którym zasoby IT są dostosowane do działalności biznesowej. Pragniemy, by tak właśnie było, dlatego opracowujemy rozwiązania, które łatwo wybrać, zamówić, wdrożyć i utrzymać. Rozwiązania prefabrykowane pozwalają osiągnąć ten cel. Czy konwergentna infrastruktura informatyczna prowadzi nas ku rozwiązaniom prefabrykowanym?

  Czy miniaturowe centra przetwarzania danych stanowią napęd, na którym ma się opierać „Internet rzeczy”?


  W dzisiejszych czasach niemal wszystko generuje dane — zarówno automaty z napojami gazowanymi, jak i 20–30 miliardów innych urządzeń dostępnych na rynku (wiele z nich można nosić przy sobie). Ogromna ilość danych musi być przetworzona i zanalizowana w czasie rzeczywistym. „Internet rzeczy” łączy te zdalnie działające urządzenia z ogromnym centrum przetwarzania danych, pozwalając uzyskać informacje o statusie, lokalizacji, funkcjonalności itd. Przeczytaj wpis na naszym blogu, aby dowiedzieć się więcej. Czy miniaturowe centra przetwarzania danych stanowią napęd, na którym opierać ma się „Internet rzeczy”?

  Jakie korzyści zapewnia konwergentna infrastruktura


  Rozwiązania takie jak FlexPod i FlexPod Express wykorzystywane przez Schneider Electric oferują wstępnie przetestowane i zdefiniowane zestawy sprzętu, które eliminują konieczność testowania sprzętu, ponieważ zrobiono to jeszcze przed dostarczeniem go klientom. Dzięki temu nie trzeba go przygotowywać przed wdrożeniem w przedsiębiorstwie. Przeczytaj wpis na blogu i dowiedz się więcej. Jakie korzyści zapewnia konwergentna infrastruktura

  Cisco, Schneider Electric i możliwości oferowane przez konwergentną infrastrukturę


  Niniejszy wpis na blogu ukazuje, jak zdaniem Cisco partnerstwo ze Schneider Electric zwiększyło efektywność zasobów IT, sieci i zadowolenie klientów centrów danych. Cisco, Schneider Electric i możliwości oferowane przez konwergentną infrastrukturę

  Wideo prezentujące serwerownię NetShelter CX ukazuje wartość „serwerowni w szafie”


  Ten wpis na blogu zawiera materiał wideo prezentujący serwerownię NetShelter CX. Wideo prezentujące serwerownię NetShelter CX ukazuje wartość „serwerowni w szafie”

  Niewielkie obudowy zapewniają duże korzyści wszędzie tam, gdzie brakuje przestrzeni wydzielonej na zasoby informatyczne


  Serwerownia Netshelter CX wypełnia lukę, która coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Przechowuje sprzęt i wyposażenie informatyczne, które musi się zmieścić w niewielkiej przestrzeni, na przykład w środowisku biurowym, gdzie brakuje przestrzeni wydzielonej na tego typu zasoby. Przeczytaj wpis na blogu i dowiedz się więcej. Niewielkie obudowy zapewniają duże korzyści wszędzie tam, gdzie brakuje przestrzeni wydzielonej na zasoby informatyczne

  Energy University


  To BEZPŁATNY internetowy program edukacyjny obejmujący ponad 200 kursów, wartościowych niezależnie od wyboru dostawcy, na temat efektywnej gospodarki energetycznej oraz centrów przetwarzania danych. Pomagają w wykrywaniu, implementacji i monitorowaniu udoskonaleń w sferze efektywności energetycznej w Twojej organizacji. Energy University
 • Obserwuj

  • W jaki sposób rozwiązania FlexPod i FlexPod Express pomagają organizacjom zwiększyć wydajność energetyczną?

   David O'Comin z firmy Schneider Electric omawia znaczenie, jakie odgrywa dla klientów infrastruktura Schneider Electric wzbogacona o rozwiązania FlexPod i FlexPod Express, zwiększająca wydajność energetyczną i łatwość zarządzania.
  • Błyskawiczne uruchamianie serwerowni NetShelter CX

   Jak proste może być uruchomienie serwerowni? Szybki czas wdrożenia to nie wszystko. Obejrzyj krótki materiał wideo dotyczący wdrożenia serwerowni NetShelter CX („serwerowni w szafie”) i przekonaj się, jakie to proste.
  • W jaki sposób Schneider Electric zwiększa wartość architektur FlexPod i FlexPod Express?

   David O'Coimin z firmy Schneider Electric omawia znaczenie, jakie odgrywa dla klientów infrastruktura Schneider Electric wzbogacona o rozwiązania FlexPod i FlexPod Express.
  • Architektura Flexpod wykorzystywana przez Schneider Electric

   W Schneider Electric wykorzystujemy zarówno architekturę FlexPod, jak i FlexPod Express, wzbogacone o właściwie dobrane komponenty systemu szaf. Dzięki temu można je błyskawicznie ustawić w odpowiednim środowisku, zwiększyć wartość sprzedaży i chronić inwestycje użytkowników końcowych.
  • Najmniejsza serwerownia na świecie — NetShelter CX

   Dzięki dźwiękoszczelnej i zamykanej obudowie kompaktowa serwerownia NetShelter CX przeznaczona do otwartych pomieszczeń biurowych wyznacza nowe standardy. Serwerownia CX eliminuje konieczność posiadania w środowiskach biurowych kosztownych, ogromnych i zajmujących dużo miejsca pomieszczeń sieciowych lub serwerowni.

Czat jest już dostępny

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.