Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 • Default Alternative Text

  Zarządzanie infrastrukturą centrum przetwarzania danych (DCIM)

  Zintegrowane oprogramowanie, opomiarowanie, rozwiązania do monitorowania warunków otoczenia i zapewnienia bezpieczeństwa dla infrastruktury zasilania, chłodzenia i informatycznej.

 • Czytaj

  • Read more about Schneider Electric solutions

   Broszura o StruxureWare for Data Centers

   Ogólna prezentacja pakietu StruxureWare for Data Centers i powiązanych z nim aplikacji. Dowiedz się więcej
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 118: Wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze: zoptymalizowane zasilanie, chłodzenie i zarządzanie pozwalają osiągnąć maksymalne korzyści

   Wirtualizacja zasobów IT — techniczny fundament przetwarzania w chmurze — ma ogromny wpływ na fizyczną infrastrukturę centrum przetwarzania danych. Często występujące wysokie gęstości mocy mogą stanowić wyzwanie dla układu chłodzącego obecnego systemu. Ograniczone ogólne zużycie energii, które zazwyczaj ma miejsce dzięki konsolidacji fizycznych serwerów, może pogorszyć wydajność energetyczną centrum przetwarzania danych. Dynamiczne obciążenia zmieniające się wraz z upływem czasu i występujące w różnych lokalizacjach mogą zwiększyć ryzyko przestoju, jeżeli zasilanie na poziomie szafy i układ chłodzenia nie są brane pod uwagę. Co więcej, wysoka odporność na awarie zwirtualizowanego środowiska może nasunąć pytania o poziom nadmiarowości wymagany przez fizyczną infrastrukturę. W opracowaniu omówiono poszczególne skutki wirtualizacji, a także wskazano przykładowe rozwiązania i metody radzenia sobie z nimi.

   Dowiedz się więcej
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 173: Zasilanie i chłodzenie w kolokacyjnych centrach przetwarzania danych

   Niektórzy potencjalni klienci kolokacyjnych centrów przetwarzania danych postrzegają zasady dotyczące zasilania i chłodzenia jako niepotrzebnie narzucane im ograniczenia. Jednak efektywna polityka dopuszczalnego korzystania z zasobów może ograniczyć liczbę wyłączeń spowodowanych przegrzaniem lub błędem człowieka i przyczynić się do lepszego wykorzystania dostępnej mocy. Ponadto może sprawić, że początkowo wydzierżawione zasoby wystarczą na dłużej — zatem klient odłoży w czasie koszty dodatkowych zasobów i nie będzie musiał dzierżawić ich na zapas. W tym opracowaniu omówiono niektóre przyczyny marnowania mocy zasilania i chłodzenia oraz przestrzeni fizycznej w kolokacyjnych centrach przetwarzania danych. Przestawiono techniki dystrybucji powietrza w gęsto zabudowanych szafach, zapobiegania recyrkulacji powietrza oraz inne metody zwiększające dostępność i efektywność centrum przetwarzania danych. Opracowanie zawiera też przykładowe polityki dopuszczalnego wykorzystania zasobów, które pomagają w eliminowaniu wspomnianych problemów.

   Dowiedz się więcej
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 170: Jak uniknąć typowych pułapek przy ocenie i implementacji rozwiązań DCIM

   To prawda, wiele przedsiębiorstw, które zainwestowały w oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych (DCIM), odnosi znaczące korzyści. Ale dla niektórych taka inwestycja okazała się biznesowym niepowodzeniem. Badania ujawniają szereg pułapek, których użytkownicy końcowi powinni unikać przy ocenie i implementacji rozwiązań DCIM. Wybór niewłaściwego rozwiązania, stosowanie nieodpowiednich procesów, brak zaangażowania, odpowiedzialności i wiedzy — każdy z tych czynników może sprawić, że wybrane narzędzie nie spełni pokładanych w nim oczekiwań, mimo że oferuje niezbędne możliwości techniczne. W tym opracowaniu opisano te typowe pułapki i przedstawiono praktyczne wskazówki pozwalające ich uniknąć.

   Dowiedz się więcej
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 107: Jak oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych usprawnia planowanie i przyczynia się do ograniczenia kosztów operacyjnych

   Szefowie firm oczekują od swoich informatyków, że ci zmienią centra przetwarzania danych — dotychczas będące tylko centrami kosztów — w źródła wartości biznesowej. Rzeczywiście centra przetwarzania danych mogą wywierać znaczący, korzystny wpływ na wyniki finansowe całego przedsiębiorstwa, jeśli umożliwią mu szybsze reagowanie na oczekiwania rynku. W tym opracowaniu na szeregu przykładów pokazano, jak oprogramowania do zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych (DCIM) może przyczynić się do uproszczenia procesów operacyjnych, ograniczenia kosztów i szybszego dostarczania informacji.

   Dowiedz się więcej
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 161: Przypisywanie kosztów energii i śladu węglowego poszczególnym użytkownikom infrastruktury IT

   Czy do pomiaru i przypisywania kosztów energii i śladu węglowego do poszczególnych użytkowników infrastruktury IT potrzebne jest skomplikowane oprogramowanie? A może wystarczą proste, tanie metody alokacji kosztów i emisji? Jak dużej dokładności potrzebujemy? W tym opracowaniu przedstawiono przegląd strategii przypisywania kosztów i śladu węglowego — z uwzględnieniem dokładności każdej z nich. Dowodzimy, że każde centrum przetwarzania danych — duże i małe, stare i nowe — może łatwo oraz tanio wdrożyć prosty system przypisywania kosztów i śladu węglowego, jednak koszty radykalnie wzrosną, a zwrot z inwestycji w taki system spadnie, jeśli od początku założona zostanie zbyt duża dokładność alokacji.

   Dowiedz się więcej
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 171: Infrastruktura fizyczna centrum przetwarzania danych — posiadanie czy outsourcing?

   Stając przed decyzją o modernizacji istniejącego centrum przetwarzania danych, budowie nowego lub wynajęciu miejsca w kolokacyjnym centrum przetwarzania danych, należy wziąć pod uwagę zarówno różnice ilościowe, jak i jakościowe. Porównanie kosztów posiadania i użytkowania w perspektywie 10-letniej może przemawiać na rzecz modernizacji lub budowy własnego centrum, jednak w tym artykule wykazano, że decydujące mogą okazać się inne czynniki, takie jak wrażliwość działalności firmy na przepływy gotówkowe, różnice w kosztach pozyskania kapitału na budowę/modernizację i outsourcing, oczekiwane terminy realizacji, przewidywany czas użytkowania centrum przetwarzania danych, wymagania prawne i inne aspekty strategiczne. W tym opracowaniu omówiono zasady oceny tych ważnych czynników podczas podejmowania decyzji co do rozwoju centrum przetwarzania danych.

   Dowiedz się więcej
 • Ucz się

  Blog DCIM


  Chcesz wiedzieć więcej o zarządzaniu centrami przetwarzania danych i wydarzeniach na rynku? Czytaj nasze wpisy o zarządzaniu infrastrukturą centrum przetwarzania danych.

  Więcej informacji

  Społeczność StruxureWare for Data Centers Support Community


  Potrzebujesz pomocy w użytkowaniu aplikacji albo chcesz dowiedzieć się, jak lepiej wykorzystać jej możliwości? Zapoznaj się z naszym internetowym serwisem wsparcia i społeczności, w którym możesz błyskawicznie znaleźć odpowiedzi na pytania i uzyskać pomoc dotyczącą oprogramowania

  Więcej informacji
 • Obserwuj

  • DCIM, menedżer centrum przetwarzania danych i centrum przetwarzania danych zdefiniowane programowo

   Pojawienie się narzędzi do zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych (DCIM) oraz koncepcji centrum przetwarzania danych zdefiniowanego programowo może oznaczać, że w przyszłości to menedżer centrum przetwarzania danych będzie odpowiedzialny za sprzęt IT, podczas gdy zainteresowania działu IT przesuną się w kierunku abstrakcyjnych lub zwirtualizowanych zasobów informatycznych.

  • 10 rzeczywistych sytuacji, w których DCIM ma naprawdę kluczowe znaczenie

   Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz orientować się w korzyściach, jakie przynosi zarządzanie DCIM, czy też rozważasz już implementację takiego rozwiązania, zachęcamy do obejrzenia interesującego i wartościowego merytorycznie klipu wideo. Wyjaśniono w nim, jakie korzystne zmiany przyniesie DCIM w Twoim centrum przetwarzania danych.

  • StruxureWare for Data Centers zapewnia doskonałą widoczność sytuacji w centrum przetwarzania danych

   Pakiet oprogramowania StruxureWare for Data Centers firmy Schneider Electric przyczynia się do ograniczenia zużycia energii i poprawy efektywności, a ponadto ułatwia realizację obowiązków sprawozdawczych.

  • Z pomocą StruxureWare for Data Centers pokonasz największe trudności

   Operatorzy centrów przetwarzania danych: czy zależy Ci na jak najlepszych wynikach biznesowych, a jednocześnie na oszczędnym gospodarowaniu zasobami? Możesz osiągnąć ten cel z pomocą pakietu oprogramowania StruxureWare for Data Centers firmy Schneider Electric.

Czat jest już dostępny

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.