Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 • Default Alternative Text
  Rozwiązania w dziedzinie ochrony zasilania i zarządzania: od domu, poprzez centra przetwarzania danych, aż po środowiska przemysłowe.

  Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

 • Czytaj

  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 108
   Zwiększanie sprawności dużych systemów UPS

   Wobec niedoborów i coraz wyższych kosztów energii sprawność systemów zasilania elektrycznego staje się coraz ważniejszym czynnikiem uwzględnianym przy definiowaniu specyfikacji i wyborze dużych systemów UPS. Można wyróżnić trzy łatwe do przeoczenia, ale bardzo istotne czynniki potencjalnie wpływające na koszt eksploatacji systemu UPS, a w szczególności na koszt zużytej energii elektrycznej. Niestety osoby odpowiedzialne za definiowanie specyfikacji systemów często nie uwzględniają tych czynników, przez co właściciel systemu ponosi koszty wyższe, niż to konieczne. W artykule omówiono typowe błędy i nieporozumienia związane z oceną sprawności systemów UPS. Zawarto w nim omówienie, porównania i ilościową analizę kosztów związanych z krzywymi sprawności systemów UPS. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 108
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 1
   Różne typy systemów UPS

   Osoby dokonujące wyborów na rynku systemów UPS często nie są świadome rzeczywistych różnic między poszczególnymi typami takich systemów i nie znają ich charakterystycznych cech. W tym opracowaniu zdefiniowano poszczególne typy zasilaczy UPS, omówiono ich praktyczne zastosowania oraz wymieniono zalety i wady. Na podstawie tych informacji czytelnik będzie w stanie prawidłowo dobrać topologię zasilacza UPS do przewidywanego zastosowania. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 1
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 24
   Wpływ zasilaczy UPS na dostępność systemów

   W tym opracowaniu omówiono wpływ przerw w zasilaniu prądem przemiennym na dostępność i ciągłość pracy systemów oraz przedstawiono dane ilościowe zebrane w warunkach rzeczywistych, w tym dane o związku między stosowaniem zasilaczy UPS a ciągłością funkcjonowania systemów. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 24
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 157
   Tryb „Eco”: korzyści i zagrożenia związane z działaniem zasilacza UPS w trybie energooszczędnym

   Wiele nowszych systemów UPS może działać w trybie energooszczędnym, nazywanym trybem „eco” lub określanym innym mianem. Jednak z badań ankietowych wynika, że centra przetwarzania danych praktycznie nigdy nie korzystają z tego trybu z uwagi na jego znane lub spodziewane skutki uboczne. Niestety marketingowe opisy trybów energooszczędnych nie dość dokładnie wyjaśniają relację między kosztami a korzyściami wynikającymi z ich stosowania. W tym opracowaniu dowiedziono, że tryb energooszczędny przynosi około 2-procentowy spadek zużycia energii w centrum przetwarzania danych, oraz objaśniono różne ograniczenia i problemy związane z działaniem zasilaczy UPS w tym trybie. Przedstawiono także sytuacje, w których używanie takiego trybu jest zalecane, oraz takie, w których jest przeciwwskazane. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 157
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 210
   Jednofazowe zasilacze UPS: sposób eksploatacji, konserwacja, cykl życia

   Posiadacze zasilaczy UPS często pytają: „Na ile wystarczy akumulator?” i „Jak należy dbać o zasilacz UPS?”. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zasilacz UPS to coś więcej niż akumulator podtrzymujący zasilanie, i że — jak każde urządzenie elektroniczne — ma określony przewidywany czas eksploatacji. Wiele czynników wpływających na żywotność akumulatora wpływa także na układy elektroniczne zasilacza UPS. Czynniki te można ograniczać, podejmując właściwe środki zaradcze lub po prostu modyfikując niektóre podstawowe ustawienia zasilacza. W tym opracowaniu omówiono najważniejsze czynniki wpływające zarówno na żywotność akumulatora, jak i samego zasilacza UPS. Przedstawiono także proste zalecenia i wytyczne co do sposobu eksploatacji jednofazowego zasilacza UPS, które pozwolą maksymalnie wydłużyć czas jego eksploatacji i zwiększyć ogólną niezawodność. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 210
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 207
   Projektowanie i formułowanie specyfikacji akumulatorów dla dużych systemów UPS — aspekty bezpieczeństwa i niezawodności

   Projekt systemu akumulatorów dla zasilacza UPS jest istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności. W tym opracowaniu opisano główne elementy i funkcje systemu akumulatorów oraz omówiono przyczyny, dla których optymalnym wyborem są rozwiązania akumulatorowe zaprojektowane przez producenta zasilacza. W przypadkach, w których oferta producenta nie spełnia wymagań, drugim wyborem powinny być rozwiązania zaprojektowane przez dostawcę systemu. W opracowaniu przedstawiono także wytyczne projektowe istotne dla bezpiecznej i niezawodnej integracji rozwiązań akumulatorowych firm trzecich, gdyby ich zastosowanie okazało się konieczne. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 207
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 206
   Ochrona przed przeciążeniami w centrach przetwarzania danych z dwoma torami zasilającymi

   W środowisku z dwoma torami zasilającymi utrata zasilania w jednym torze powoduje przełączenie odbiorników na drugi tor, co może doprowadzić do jego przeciążenia. W efekcie pierwotna awaria jednego toru może doprowadzić do awarii obu. W opracowaniu zawarto omówienie tego problemu i jego rozwiązań, a także zestaw reguł, których przestrzeganie zapewni odpowiednią odporność instalacji z dwoma torami zasilającymi na awarie. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 206
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 96
   Przełącznik toru obejściowego w zasilaczu UPS: ukryte zagrożenie dla niezawodności

   Wielu menedżerów IT zaskoczy być może informacja, że część spośród dostępnych na rynku systemów UPS o średniej i dużej mocy (50 kW lub wyższej) wyposażona jest w przełączniki toru obejściowego o niewystarczającej obciążalności — i to mimo wszelkich negatywnych implikacji takiej decyzji konstrukcyjnej. We wspomnianych przełącznikach równolegle z prostownikami tyrystorowymi (STS) stosuje się styczniki lub wyłączniki automatyczne — po to, by użyć prostowników tyrystorowych o mniejszej obciążalności, które nie są w stanie w trybie ciągłym przenosić maksymalnego znamionowego prądu obciążenia. W artykule wyjaśniono niekorzystny wpływ takiego rozwiązania na dostępność systemu UPS. Omówiono też zalety przełączników toru obejściowego o pełnej obciążalności znamionowej. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 96
 • Ucz się

  Selektor UPS


  Potrzebujesz rezerwowego zasilania akumulatorowego? Dla jednego komputera, a może dla całego centrum przetwarzania danych? Określ, jakie urządzenia chcesz chronić, lub wskaż łączne zapotrzebowanie na moc, a selektor zasilaczy UPS zarekomenduje Ci właściwy produkt. Selektor UPS

  Narzędzia TradeOff Tools


  Aplikacje działające w sieci WWW, wyposażone w intuicyjne interfejsy, przydatne na etapie koncepcyjnym i kolejnych wczesnych etapach projektowania centrum przetwarzania danych. Narzędzia TradeOff Tools

  Selektor projektów wzorcowych


  W naszej bibliotece projektów wzorcowych możesz porównywać różne sprawdzone propozycje i wybrać spośród nich projekt najlepiej dopasowany do potrzeb konkretnego centrum przetwarzania danych. Selektor projektów wzorcowych
 • Obserwuj

  • IT w zderzeniu z realiami

   W związku z problemami z zasilaniem amerykańskie firmy każdego roku ponoszą miliardowe koszty. Dlatego tak ważna jest ochrona kluczowego sprzętu IT oraz sieci przed zakłóceniami zasilania.
  • Schneider Electric ma zasilacz UPS dla Ciebie

   Mamy najbogatszą ofertę systemów UPS na świecie. Od zasilaczy do inteligentnego domu i komputerów, poprzez rozwiązania dla sieci, serwerowni, centrów przetwarzania danych, aż po systemy infrastrukturalne. Autonomiczne i montowane w szafie, standardowe i modułowe — mamy każdy rodzaj zasilacza UPS!

  • Rozwiązania Schneider Electric z dziedziny zasilania centrum przetwarzania danych

   Dane stały się zasobem krytycznym dla funkcjonowania przedsiębiorstw, a przechowywanie informacji w formie elektronicznej jest już powszechne. Nasze rozwiązania z dziedziny zasilania centrum przetwarzania danych są odpowiedzią na wyzwania współczesności.

  • Back-UPS — przegląd cech i korzyści

   Dan Farnsworth pokrótce prezentuje zasilacz Back-UPS, jego najważniejsze cechy i związane z nimi korzyści.

  • Omówienie nowej generacji zasilaczy Smart-UPS On-Line — modeli SRT 5–10 kVA

   Nasze nowe zasilacze Smart-UPS On-Line zapewniają ochronę zasilania z podwójną konwersją online dla środowisk serwerowych, pamięci masowych, sieci głosowych i przesyłających dane, laboratoriów medycznych i przemysłu lekkiego. Najlepsza w klasie gęstość mocy wyjściowej — czyli większa moc rzeczywista w watach; współczynnik mocy 0,9 w modelu 5 kVA, współczynnik mocy równy 1 w modelach 6–10 kVA.

Czat jest już dostępny

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.