Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

 

Windows Switchgear Operating System verzija 5 - WSOS 5

Softver za konfiguraciju

ADVC softverski paket

Windows Switchgear Operating System verzija 5 - WSOS 5
 • Karakteristike

   WSOS 5 (Windows Switchgear Operating System 5) je softverski paket koji omogućuje daljinski nadzor i upravljanje stubnih automatskih reklozera i rastavljača snage/sekcionera:

  Sa ovim softverom inženjeri obavljaju zadatke poput analize istorije događaja sa svakog uređaja kako bi razvili strategije za održavanje u budućnosti, dobijali informacije za optimizaciju sistema i promenili podešavanja zaštite i proverili trenutni status uređaja u polju sa svog računara

  • Jednostavan pristup svim funkcijama uređaja
  • Zaštita i podešavanja komunikacije
  • Operacije okidanja/zatvaranja
  • Merenje i analiza podataka
  • Upravljajte daljinski celom mrežom preko komunikacionih veza ili koristite računar lokalno preko USB-a, serijskog ili Ethernet porta
  • Daljinsko upravljanje svim Schneider Electric reklozerima i sekcionerima
  • Lokalno povezivanje preko USB-a, serijskog ili Ethernet porta

  WSOS 5 karakteristike uključuju :
  zaštitu, nadzor, merenje, upravljanje, komunikaciju i analizu harmonika

  > Service logovanje  Prednosti

  • Smanjite greške operatora prilagođavanjem interfejsa
  • Izbegnite putovanje do teško pristupačnih i udaljenih lokacija tako što ćete daljinski pristupati opremi
  • Brže rešavanje problema
  • Bolje odluke na upravljanju vodovima zasnovane na vidljivosti stanja mreže
  • Firmver kontrolera se može lako nadograditi

  Primene

  Daljinsko upravljanje i nadgledanje ugrađenih automatskih reklozera i sekcionera.

Kontaktirajte nas

Pronađite dodatne informacije o proizvodima ili zatražite tehničku podršku

FAQ

Pronađite odgovore ili ih podelite sa drugima u našoj bazi često postavljanih pitanja - FAQ
Poređenje proizvoda: /