Naši brendovi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Senzori za kvalitet vazduha

Plant Room senzori za kvalitet vazduha mere nivo CO2

Deo SpaceLogic

Schneider Electric Plant Room Senzori za kvalitet vazduha mere COsub2/subnivoa u kanalu i dostupni su sa opcionim senzorima vlažnosti i temperature.
SCD Air Quality Sensor