Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Modicon TM3
Slika proizvoda TM3SAC5R Schneider Electric

TM3SAC5R

Green premium brand logo
Slika proizvoda TM3SAC5R Schneider Electric
TM3SAC5R
Green premium brand logo

sigurnosni modul za PLC TM2xx, 1 funkcija, CAT3, vijčani priključci

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

 • Osnovne informacije
  Grupa proizvoda
  Modicon TM3 sigurnosni moduli
  Tip proizvoda ili komponente
  Sigurnosni modul
  Kratko ime uređaja
  TM3SAC
  sigurnosni modul
  Za taster za nužno isključenje i nadzor prekidača
  funkcija modula
  Nadzor tastera za nužno isključenje 1-kanalno ožičenje
  Nadzor tastera za nužno isključenje 2-kanalno ožičenje
  Nadzor pokretne zaštitne ograde sa 2 prekidača i automatskim startom
  sigurnosni nivo
  Može dostići PL d/kategoriju 3 u skladu sa EN/ISO 13849-1: 2008
  Može dostići PL d/kategoriju 3 u skladu sa EN/ISO 13849-2: 2012
  Može dostići SILCL 2 u skladu sa EN/IEC 62061: 2005
  Can reach SIL 2 u skladu sa EN/IEC 61508: 2010
  Dopunske informacije
  podaci o sigurnosnoj pouzdanosti
  DC = 95 % u skladu sa EN/ISO 13849-1
  PFHd = 5E-9 1/h u skladu sa IEC 61508-1 1 operacija/h DC-13 24 V DC, <4 A
  PFHd = 30E-9 1/h u skladu sa IEC 61508-1 60 operacija/h DC-13 24 V DC, <1 A
  MTTFd = 500 godina u skladu sa EN/ISO 13849-1 1 operacija/h DC-13 24 V DC, <4 A
  MTTFd = 85 godina u skladu sa EN/ISO 13849-1 60 operacija/h DC-13 24 V DC, <1 A
  SFF = 95 % u skladu sa IEC 61508-1
  HFT = 1 u skladu sa IEC 61508-1
  Tip = A u skladu sa IEC 61508-1
  vreme sinhronizacije između ulaza
  Neograničeno
  povezivanje - priključci
  Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka 13-14, 23-24, 33-34
  Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² jednožični bez kablovskog završetka 13-14, 23-24, 33-34
  Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa podnožjem 13-14, 23-24, 33-34
  Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, bez podnožja 13-14, 23-24, 33-34
  Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka 13-14, 23-24, 33-34
  Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² jednožični bez kablovskog završetka 13-14, 23-24, 33-34
  Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 2 x 0.25...2 x 1 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, bez podnožja 13-14, 23-24, 33-34
  Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem 13-14, 23-24, 33-34
  Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka drugi priključci
  Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² jednožični bez kablovskog završetka drugi priključci
  Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.25...1 x 0.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa podnožjem drugi priključci
  Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, bez podnožja drugi priključci
  Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 2 x 0.14...2 x 0.5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka drugi priključci
  Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² jednožični bez kablovskog završetka drugi priključci
  Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 2 x 0.25...2 x 0.34 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, bez podnožja drugi priključci
  Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 2 x 0.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem drugi priključci
  tip izlaza
  Relej sa trenutnim otvaranjem, 3 NO kolo(a), bez potencijala
  broj sigurnosnih kola
  3 NO za relej sa trenutnim otvaranjem
  maksimalni napon preklapanja
  230 V kategorija upotrebe AC-15 pri 50 Hz (relej sa trenutnim otvaranjem)
  24 V kategorija upotrebe DC-13 (relej sa trenutnim otvaranjem)
  [Us] nazivni napon napajanja
  24 V - 15...20 % DC
  snaga potrošnje u W
  0,2 W pri 5 V DC
  3,6 W pri 24 V DC
  tip zaštite ulaza
  Unutrašnja, elektronska
  napon upravljačkog kola
  24 V DC
  maksimalno rastojanje kabla između uređaja
  30 m
  prekidna moć
  360 VA držanje AC-15 B300 relejni izlaz
  3600 VA pri uključenju AC-15 B300 relejni izlaz
  prekidna moć
  4 A 24 V 50 milisekundi DC-13 relejni izlaz
  termička struja izlaza
  6 A po releju za relejni izlaz
  [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
  18 A
  pripadajući osigurač
  4 A gG ili gL za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
  6 A brzi osigurač za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
  minimalna izlazna struja
  10 mA za relejni izlaz
  napon izlaza
  10 V relejni izlaz
  maximum response time on input open
  40 milisekundi
  [Ui] nazivni napon izolacije
  300 V (stepen zaprljanosti 2) u skladu sa IEC 60647-5-1
  [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
  4 kV prenaponska kategorija III u skladu sa IEC 60647-5-1
  potrošnja struje
  100 mA pri 24 V DC spoljašnje napajanje (u stanju ON)
  lokalna signalizacija
  Korisnika: 6 LED lampica (zelena/crvena)
  Električni priključak
  Vijčani priključak
  Standardi
  EN/ISO 13849-1:2008
  EN/ISO 13849-2:2012
  EN/IEC 62061:2005
  EN/IEC 61508:2010
  EN/IEC 60947-5-1:2010
  EN/IEC 61131-2:2007
  EN/IEC 60204-1:2005
  EN/IEC 60204-1:2009/A1
  IEC 61010-1:2010
  EN 50581:2012
  Sertifikacija proizvoda
  TÜV
  CSA 61010-2-201 (u postupku)
  CSA opasni prostor klasa 1 odeljak 2 (u postupku)
  RCM
  ANSI opasni prostor klasa 1 odeljak 2 (u postupku)
  EAC
  UL 61010-2-201
  označavanje
  EFUP 10
  RCM
  CSA
  UL
  TÜV
  CE
  REACH
  EAC
  Elektromagnetna kompatibilnost
  Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test nivo: 8 kV (pražnjenje u vazduhu) u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
  Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test nivo: 6 kV (kontakt pražnjenja) u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
  Osetljivost na elektromagnetna polja - test nivo: 10 V/m (80 MHz do 1 GHz) u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
  Osetljivost na elektromagnetna polja - test nivo: 3 V/m (1.4 GHz...2 GHz) u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
  Osetljivost na elektromagnetna polja - test nivo: 1 V/m (2 GHz...3 GHz) u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
  Magnetno polje na frekvenciji napajanja - test nivo: 30 A/m (50...60 Hz) u skladu sa EN/IEC 61000-4-8
  Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test nivo: 3 kV (napojni vod (DC)) u skladu sa EN/IEC 61000-4-4
  Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test nivo: 2 kV (I/O) u skladu sa EN/IEC 61000-4-4
  1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa - test nivo: 1 kV (napojni vod (DC)) u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
  Radio smetnje emisije vezane sa vodovima - test nivo: 10 V (0.15...80 MHz) u skladu sa EN/IEC 61000-4-6
  Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 40 dBµV/m klasa A (24 V) u skladu sa EN 55011
  Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 47 dBµV/m klasa A (24 V) u skladu sa EN 55011
  držač za montažu
  Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
  Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
  montaža na zid uz pričvršćivače
  Visina
  94 mm
  Dubina
  73 mm
  Širina
  43,7 mm
  Masa proizvoda
  0,19 kg
  Okruženje
  Standardi
  EN 1088/ISO 14119
  EN/ISO 13850
  EN/IEC 60947-1
  EN 60204-1
  EN/IEC 60947-5-1
  otpornost na elektrostatičko pražnjenje
  8 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
  6 kV na kontaktu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
  otpornost na elektromagnetna polja
  10 V/m 80 MHz...1 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
  3 V/m 1.4 GHz...2 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
  1 V/m 2 GHz...3 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
  otpornost na magnetna polja
  30 A/m 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61000-4-8
  otpornost na brze prelaze
  3 kV za napojni vod (DC) (DC) u skladu sa EN/IEC 61000-4-4
  2 kV za I/O veze u skladu sa EN/IEC 61000-4-4
  podnosivi naponski udar
  1 kV napojni vod (DC) diferencijalni režim u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 DC
  1 kV napojni vod (DC) asimetrični režim u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 DC
  otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane EM poljima
  10 V 0.15...80 MHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-6
  elektromagnetna emisija
  Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 50 dBµV/m klasa A 24 V DC) pri 30…230 Hz u skladu sa IEC 61131-3
  Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 57 dBµV/m klasa A 24 V DC) pri 230…1000 Hz u skladu sa IEC 61131-3
  Temperatura okoline za rad
  -10…55 °C horizontalnu instalaciju
  Temperatura okoline za skladištenje
  -25…70 °C
  relativna vlažnost
  10…95 %, bez kondenzacije (u radu)
  10…95 %, bez kondenzacije (skladištenje)
  IP stepen zaštite
  IP20 (priključci) u skladu sa EN/IEC 60529
  Stepen zaprljanosti
  2
  Nadmorska visina za rad
  0...2000 m
  nadmorska visina skladištenja
  0…3000 m
  otpornost na vibracije
  +/- 3.5 mm (f= 5…150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
  otpornost na udare
  15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
  mehanička robusnost
  Udarci 6 milisekundi 300 udara (25 gn) u skladu sa IEC 60068-2-27
  Održivost ponude
  Status održive ponude
  Green Premium proizvod
  Propis REACh
  REACh bez SVHC
  Da
  EU RoHS direktiva
  Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
  EU RoHS deklaracija
  Bez žive
  Da
  Informacije o RoHS izuzecima
  RoHS regulativa za Kinu
  Izjava o zaštiti okoliša
  Profil cirkularnosti
  WEEE
  Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
 • Prikaži više View less

  Dokumenti

  Jezik
  • Svi jezici19
  • Српски9
  • Енглески16
  • Kazakh7
  • Италијански7
  • Кинески7
  • Немачки7
  • Португалски7
  • Руски7
  • Турски7
  • Француски7
  • Шпански7
  Katalog
  Format
  Veličina
  Datum
  Dodaj u Moje dokumente
  prp.document.label.format pdf
  Veličina 11.3 MB
  Datum 20.1.20.
  Uputstvo za upotrebu
  Format
  Veličina
  Datum
  Dodaj u Moje dokumente
  Modicon TM3 - Expansion Modules - Programming Guide (Verzija 00)
  Opis
  This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for EcoStruxure Machine Expert. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert online help.
  prp.document.label.format pdf
  Veličina 1.8 MB
  Datum 1.5.19.
  Opis
  This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for EcoStruxure Machine Expert. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert online help.
  Modicon TM3 - Safety Modules, Hardware Guide (Verzija 01)
  Opis
  This guide describes the hardware implementation of TM3 safety modules. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 safety modules.
  prp.document.label.format pdf
  Veličina 2.3 MB
  Datum 1.5.19.
  Opis
  This guide describes the hardware implementation of TM3 safety modules. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 safety modules.
  Modicon TM3 - Safety Modules, Hardware Guide - SoMachine (Verzija 03)
  Opis
  This guide describes the hardware implementation of TM3 safety modules. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 safety modules.
  prp.document.label.format pdf
  Veličina 2 MB
  Datum 1.12.17.
  Opis
  This guide describes the hardware implementation of TM3 safety modules. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 safety modules.
  CAD
  Format
  Veličina
  Datum
  Dodaj u Moje dokumente
  CAD file (on TraceParts) for TM3SAC5R: SAFETY MODULE FOR PLC TM2xx, 1 FUNCTION, CAT3, SCREW TERMINALS (Verzija 2.0)
  Opis
  You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
  CAD file (on TraceParts) for TM3SAC5R: SAFETY MODULE FOR PLC TM2xx, 1 FUNCTION, CAT3, SCREW TERMINALS (Verzija 2.0)
  Opis
  You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
  CAD for TM3SAC5R: SAFETY MODULE FOR PLC TM2xx, 1 FUNCTION, CAT3, SCREW TERMINALS (Verzija 1.0)
  Opis
  You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
  CAD for TM3SAC5R: SAFETY MODULE FOR PLC TM2xx, 1 FUNCTION, CAT3, SCREW TERMINALS (Verzija 1.0)
  Opis
  You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
  Sertifikat
  Format
  Veličina
  Datum
  Dodaj u Moje dokumente
  prp.document.label.format pdf
  Veličina 406.7 KB
  Datum 3.9.14.
  prp.document.label.format pdf
  Veličina 407.1 KB
  Datum 28.8.14.
  prp.document.label.format pdf
  Veličina 121 KB
  Datum 18.7.19.
  prp.document.label.format pdf
  Veličina 172.3 KB
  Datum 4.8.17.
  Uputstvo za montažu
  Format
  Veličina
  Datum
  Dodaj u Moje dokumente
  prp.document.label.format pdf
  Veličina 3.2 MB
  Datum 1.10.19.
  prp.document.label.format pdf
  Veličina 12 MB
  Datum 1.6.14.
  EU RoHS deklaracija
  Format
  Veličina
  Datum
  Dodaj u Moje dokumente
  TM3SAC5R : TM3SAC5R_ROHS_DECLARATION
  Opis
  TM3SAC5R_ROHS_DECLARATION
  prp.document.label.format pdf
  Veličina 195.3 KB
  Datum 29.2.20.
  Opis
  TM3SAC5R_ROHS_DECLARATION
  Informacije o kraju radnog veka
  Format
  Veličina
  Datum
  Dodaj u Moje dokumente
  prp.document.label.format pdf
  Veličina 823.4 KB
  Datum 1.11.18.
  Izjava o saglasnosti
  Format
  Veličina
  Datum
  Dodaj u Moje dokumente
  prp.document.label.format pdf
  Veličina 285.5 KB
  Datum 21.7.17.
  prp.document.label.format pdf
  Veličina 135.3 KB
  Datum 1.6.16.
  Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
  Format
  Veličina
  Datum
  Dodaj u Moje dokumente
  prp.document.label.format pdf
  Veličina 708.2 KB
  Datum 1.11.18.
  REACh deklaracija
  Format
  Veličina
  Datum
  Dodaj u Moje dokumente
  TM3SAC5R : TM3SAC5R_REACH_DECLARATION
  Opis
  TM3SAC5R_REACH_DECLARATION
  prp.document.label.format pdf
  Veličina 195.3 KB
  Datum 29.2.20.
  Opis
  TM3SAC5R_REACH_DECLARATION
  RoHS deklaracija za Kinu
  Format
  Veličina
  Datum
  Dodaj u Moje dokumente
  TM3SAC5R : TM3SAC5R_ROHS_CHINA_DECLARATION
  Opis
  TM3SAC5R_ROHS_CHINA_DECLARATION
  prp.document.label.format pdf
  Veličina 195.3 KB
  Datum 29.2.20.
  Opis
  TM3SAC5R_ROHS_CHINA_DECLARATION
 • Najčešća tehnička pitanja

  Nije pronađen nijedan rezultat.
  Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /