Naši brendovi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Velika količina podataka: Potrebno je više od softvera za ostvarivanje učinka

Najveći izazovi u vezi sa upravljanjem energijom povezani su sa podacima – ima ih previše, premalo ili nisu svi na jednom mestu. Pogledajte kako naš tim udaljenih stručnjaka prikuplja i analizira podatke sa svih vaših lokacija i primenjuje ih na optimizovanje učinka i maksimalno povećavanje uštede.

Daljinsko upravljanje energijom: proširenje vašeg tima

  • Direktno sarađujte sa udaljenim lokacijama da biste podstakli postojan učinak širom portfolija.
  • Proveravajte performanse i pratite uštede na programima uz vama prilagođene tabele.
  • Unapredite koordinaciju i deljenje znanja između lokacija.
  • Omogućite strateške i blagovremene odluke o investiranju na osnovu trendova na tržištu energije.

Vizuelizujte podatke da biste realizovali uštede na energiji

Saslušajte kako La-Z-Boy koristi vizelizaciju korporativnih podataka radi razumevanja upotrebe energije, rešavanja operativnih problema i podsticanja ušteda za finansiranje rasta.
Pogledajte video

Razvijte strategije za stalnu efikasnost

  • Ostvarite dvostruki cilj uštede na energiji i smanjenje emisije ugljenika.
  • Povećajte performanse i produktivnost timova.
  • Pružite naprednu analizu podataka i informacije o lokalnom tržištu kako biste donosili bolje odluke o investiranju.
  • Ugradite efikasnost kao pokretač poslovanja, za profit i vrednost brenda.

Održivost i efikasnost: zajednički putevi do uspeha

Poslušajte savete globalnih lidera o tome kako da spojite inicijative za efikasnost i održivost radi postizanja boljih rezultata.
Pogledajte video
people in casual meeting talking and smiling

Unapredite poslovanje uz konsultovanje u vezi sa energijom.

Podrazumevani alternativni tekst

Vizuelizovanje podataka

Poslovni čovek koristi mobilni telefon u poslovnoj zgradi

Pametnija kupovina energije

Podrazumevani alternativni tekst

Podsticanje rasta održivosti

Automobilski delovi u fabrici

Efikasno korišćenje energije

Chat

Da li imate pitanja ili trebate pomoć? Tu smo da vam pomognemo!