Technical FAQs

Ask a Question

Hur noggrant håller Sepam reläskydd tiden utan syncronosering för serie 20 , 40 , 60 och 80 ?

Sepam reläskydd serie 20 , 40 , 60 och 80 innehåller en RTC klocka (real time clock). Noggrannheten på RTC-n i Sepam är 5ppm vid 25 grader celsius.
Kvartsen som används har en noggrannhet på 20 ppm vid 25 grader celsius.
Den totala tidsdriften blir 25 ppm x 3600 x 24 = 2.16 sek per dag , vilket ger en total tidsdrift på 14 minuter per år , PPM = parts per million.
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?