Technical FAQs

Ask a Question

Varför visar inte störningsskrivaren i Sepam serie 20 , 40 och 80 kurvformen för alla strömmar och spänningar ?

Svar: Mätvärden som skyddet tar från ström och spänningssensorer kan störningsskrivaren återge, kalkulerade värden visas ej.
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?