Technical FAQs

Ask a Question

Hur sparar man alarm historiken i Sepam serie 20 , 40 och 80

Svar: Alarm historiken sparas enklast via nätverket till driftcentralen om sådan finns. Om ingen kommunikation med skydden finns måste lokal uppkoppling mot skyddet med dator göras.
          Med mjukvaran SFT2841 inlagd i datorn kan skyddet nås lokalt med en specifik kabel. Larmlistan kan sedan sparas i datorn genom att göra en "skärmdumpning".
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?