Technical FAQs

Ask a Question

Vid montage av kabelstegar, har det då någon betydelese om skarv 21 hamnar mitt över konsol eller bärok ?

Skarv 21 är konstruerad så att det inte har någon betydelse var den placeras i kanalisationen, skarv 21 förstärker montaget.
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?