Technical FAQs

Ask a Question

Hur fäster man Minitrådstegen mot väggen ?

Då man fäster en Minitrådstege mot väggen använder man en Distansbricka B22 samt erforderlig skruv, då får man även en distans på 3 mm mellan Minitrådstegen och underlaget, vilket underlättar fastsättning av kabel.
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?