Technical FAQs

Ask a Question

Hur kan man parametrera Frekvensomformare Altivar 61/ Altivar 71 för inbromsning med bromsmotstånd ?

Jag har en frekvensomformare av typ Altivar 61 som vi ska komplettera med ett bromsmotstånd.
Behöver jag parameterisera upp att jag har anslutit ett bromsmotstånd och hur gör jag ?
Man behöver ändra parametern "Anpassning ret ramp" från "Ja" till "Nej". Parametern finn under meny "1.7 Applikationsfunktioner" och undervalet "RAMP"
Det innebär att när energin från inbromsningen får spänningen i DC mellanledet att stiga , bibehålls inbromsningen och energin styrs ut till bromsmotståndet så att spänningen i kondensatorerna inte blir för hög.

Du kan ställa in parametrar i meny "1.8 Felhantering" under val "SKYDD BROMSMOTST.", för att skydda bromsmotståndet mot att överbelastas. Där anger man effekttålighet och resistans, samt vad som skall ske om det är på väg att överbelastas.


Finns det ingångar på frekvensaren för temp-givare från bromsmotståndet?
Temp givaren är en termostat [Normalt öppen] eller [Normalt sluten] den brukar man koppla till en ingång som definierats till funktionen externt fel (Meny "1.8 Felhantering" undermeny "EXTERNA FEL").
Offta väljer man då fri utrullning, men det är viktigt att tänka igenom vad som är lämpligast att göra i just den tillämpning man håller på med. [Normalt öppen] eller [Normalt sluten] båda typerna finns ute beroende på underlevrantör av motståndet. Man kan ställa in om felet skall vara aktivt vid hög eller låg nivå.

Aktiveras bromsfunktionen så fort "Forward"-signalen på LI1 bryts eller måste den aktiveras via en annan logisk ingång?
Normalt är stoptyp förvald till rampstopp. Då innebär det att inbromsning påbörjas så snart singnalen L1 försvinner. Först kommer energin att tas upp i kondensatorerna i mellanledet. När spänningsnivån överstiger en viss nivå släpps ström/energi ut till bromsmotståndet.
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?