Technical FAQs

Ask a Question

Resistansprovning av Compact NS/NSX

Att mäta resistansen på en brytare av typen Compact är mer komplicerat än att mäta på en luftbrytare. Compact är strömbegränsande och kontakterna beter sig därför annorlunda. Det innebär att den testprocedur som vi godkänner för att få tillförlitliga värden tar några timmar per brytare att genomföra.

Resistansvärdena finns i katalogen på sidan B-10:

http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LVPED208001EN_WEBInstruktion för provning finns på förfrågan.
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?