Technical FAQs

Ask a Question

Hur tjockt är zinklagret på WIBE's kabelstegar (te.x KHZ) som är varmförzinkade ?

Vi varmförzinkar enl. en standard: SS-EN ISO 1461. Där är minimitjockleken på zink är 45µm samt ett medelvärde på 55µm. Vi har ett medelvärde på 70µm på dessa stegar (bl.a KHZ).
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?