Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Fem tips för en positiv utveckling i fastighetsbranschen år 2020

28/01/2020

Ladda ned PDF

Fortsatt avmattning för nybyggnationer och skärpta lagkrav med avseende på byggnaders energiprestanda är några av branschens stora utmaningar under år 2020. Schneider Electric har av den anledningen tagit fram fem rekommendationer som påverkar fastighetsbranschens fortsatta utveckling – där det handlar om att möta behov inom ökad kostnadseffektivitet, hållbarhet och innovation.

Här uppmärksammas lösningsstandarder, digital fastighetsservice och uppkopplade lösningar för övervakning av elmätning, brandlarms- och säkerhetssystem som viktiga områden att hålla koll på under året.

Solna, 28 januari 2020 – Den fortsatta avmattningen för nybyggnationer och skärpta lagkrav gällande byggnaders energiprestanda, som träder i kraft 10 mars i år, medför att år 2020 kan bli ett tufft år för många i fastighetsbranschen. Bland annat presenterar Sveriges Byggindustrier siffror som visar på att bygginvesteringarna sjönk med två procent förra året och förväntas sjunka ytterligare två procent i år.I dagsläget är tre procent av alla byggnader i EU över 50 år gamla och hela 75 procent som inte är energieffektiva. Det här ställer krav på ökad nybyggnation och renovering, vilket även är huvudsyftet med den skärpta regleringen.

Nu blickar Schneider Electric framåt och ger tips på viktiga fokusområden som under år 2020 kommer att ha stor betydelse för fastighetsbranschens fortsatta utveckling. Schneider Electrics trendrapport ”Smarta fastigheter 2019” visar tydligt att utvecklingen i Sverige har tagit stora steg framåt. Bland annat genom att fastighetsbestånden kopplas upp i allt högre utsträckning. Många fastighetsägare vill dessutom investera mer i uppkopplade lösningar – främst av ekonomiska skäl, tätt följt av miljö- och säkerhetsskäl.

Under år 2020 förväntas ett ökat fokus på att ytterligare nyttja möjligheterna med smarta byggnader genom analys, AI och datadrivna insikter. Schneider Electric betonar vikten av lösningsstandarder inom fastighetsbranschen och att det är en viktig strategisk pusselbit för att på ett effektivt sätt bryta trenden kring en negativ kostnadsutveckling, ökad energianvändning och klimatavtryck från våra byggnader.

– Byggnader står för 40 procent av världens totala energianvändning och hela 36 procent av världens koldioxidutsläpp. Det finns många möjligheter att minska detta. Vi ser att lösningsstandarder kommer att spela en viktig roll, både i år och framgent, i hur vi arbetar smart och strategiskt med energieffektivisering i våra byggnader för att minska klimatpåverkan och samtidigt sänka driftskostnaderna, säger Andreas Finnstedt, Vice President för affärsområdet Digital Energy på Schneider Electric Sverige.

Schneider Electric har sammanfattat fem viktiga områden och tips för att att bemöta kostnads-, energi- och klimatutmaningar och användarnytta i fastighetsbranschen under 2020:

  • Sätt människan och användarupplevelsen i fokus – För dem som fokuserar på människan och användarupplevelsen finns mycket att vinna. Både inomhusklimat och teknologi, där människor kan interagera med byggnaden och exempelvis sin arbetsplats, är produktivitetshöjande. Det ökar välbefinnandet, nöjdhet och minskar sjukfrånvaron. Dessutom kan det vara en viktig faktor för att kunna behålla och attrahera personal och talanger. Av den anledningen bör användarupplevelsen få lika stort fokus som energibesparingsfrågan när man investerar i inomhusklimatet och teknologin i byggnaden. Exempel på hur teknologin blir en möjliggörare för människan och hens interaktion med byggnader kan handla om att patienter genom en app kan påverka temperatur, klimat och belysning i patientrummet – vilket förbättrar både upplevelsen och påskyndar återhämtningen. Det kan även handla om att kontorsanställda snabbt ska kunna hitta lediga mötesrum och även enkelt kunna justera belysning och inomhusklimat via appar som styr de uppkopplade systemen.
  • Öka möjligheterna med standardiserade lösningar – Under 2020 kommer lösningsstandarder vara ett viktigt utvecklingsområde i branschen. Målsättningen är att systemen i branschens smarta byggnader och städer bygger på öppna lösningsstandarder och ekosystem. När vi går bort från dagens skräddarsydda system kommer fastighetsbranschen, likt industrin, kunna uppnå högre kostnadseffektivitet och innovationstakt. Detta i sin tur skapar bättre förutsättningar för att lösa branschens tre huvudsakliga utmaningar – höga kostnader, skenande energianvändning och klimatpåverkan.
  • Gå från reaktiv till digital och datadriven fastighetsservice – Fastighetsservice kommer att vara en fortsatt viktig fråga. Service och underhåll utgör 75 procent av en fastighets livscykelkostnad. Genom att digitalisera fastighetsservicen kan verksamheter nå ökad effektivisering genom att prioritera sina insatser och gå från reaktivt arbete till att rikta sina insatser utifrån ekonomisk-, hållbarhets- eller komfortsynpunkt. Detta är nästa stora steg som ger stora vinster – förutsatt att man lyckas bryta gamla vanor, traditionella processer och ställa om sitt arbetssätt.
  • Analysera och fatta datadrivna beslut – En viktig fråga de senaste åren handlar om att göra all data som fastigheten producerar begriplig för att få en rättvisande bild och underlag för bästa möjliga beslut. Schneider Electric har lösningar och tjänster som samlar ihop data från fastighetens system, enheter och elnät och ger en överblick över fastighetens prestanda, effektivitetet och ”hälsa” – vilket bland annat gör det enklare att optimera komforten för de som befinner sig och arbetar i fastigheten.
  • Anpassa nivå av skydd – Många verksamheter har unika behov när det kommer till att att skydda verksamhetens personal, besökare och utrustning. Trots detta visar en undersökning som Schneider Electric gjort att 55 procent enbart följer myndighetskraven avseende verksamhetens tekniska brandskydd och säkerhetssystem. 2020 bör därför vara året då fler ser över att de har rätt nivå på skydd utifrån verksamhetens behov. En ordentlig inventering bör genomföras där det ses över var i verksamheten en brand- eller säkerhetsincident skulle orsaka stor skada för att därefter ta fram rätt nivå av skydd för verksamheten.

    Läs mer om smarta lösningar för fastigheter från Schneider Electric: https://www.se.com/se/sv/work/campaign/innovation/buildings.jsp

  • Vi på Schneider Electric ser tillgång till energi och digital utveckling som en grundläggande mänsklig rättighet. Schneider Electric uppmuntrar alla att använda energi och resurser på optimalt sätt, och säkerställa att “Life is On” överallt och för alla. Vi erbjuder digitala lösningar för energihantering och automation, och skapar genom detta möjligheter för ökad effektivisering och större hållbarhet. Vi kombinerar världsledande energiteknologi, realtidsautomation, mjukvaror och tjänster i integrerade lösningar för hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Vår vision är att göra verklighet av de oändliga möjligheterna som finns i ett öppet, globalt och innovativt samhälle och som ligger i linje med vårt syfte och inkluderande värderingarwww.se.com/se.

Sverige

Införande av Wiztopics Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.

Din webbläsare är inaktuell och har kända säkerhetsproblem. Det är inte heller säkert att alla funktioner på den här webbplatsen eller andra webbplatser visas. Uppgradera din webbläsare för att komma åt alla funktioner på webbplatsen. Den senaste versionen för Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge rekommenderas för optimal funktionalitet.