Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Kalmar kommun tar kontroll över sin energianvändning med hjälp från Schneider Electric

07/01/2020

Ladda ned PDF

När kommuner i Sverige strävar efter att hitta mer klimatsmarta sätt att bedriva och utveckla sin verksamhet och egna fastigheter, behöver de tillgång till rätt data att grunda sina beslut på för att lyckas. Med detta som utgångspunkt påbörjade Kalmar Kommun ett samarbete med Schneider Electric.

Genom data från uppkopplade elcentraler, som visualiseras i mjukvaran Power Monitoring Expert, bidrar Schneider Electric till att kommunen får en överblick och beslutsunderlag för att effektivisera sina fastigheter ytterligare och hjälpa dem nå sina klimatmål.

Solna, 7 januari 2020 – Kalmar Kommun förvaltar närmare 250 byggnader och sökte en lösning för att på ett bättre sätt kunna övervaka och få en översikt över sina fastigheters energianvändning. På så sätt uppnår kommunen ökad kontroll över statusen på deras energiövervakningssystem och energianvändning och får samtidigt underlag för att kunna fatta bättre beslut gällande energi- och klimatåtgärder.

Lösningen blev den tekniskt öppna mjukvaran Power Monitoring Expert (PME) från Schneider Electric, ett energiövervakningssystem som har integrerats i fastigheternas redan existerande fastighetsautomationssystem (BMS-system). Genom att koppla upp el, värme, och vattenmätare till systemet kan Kalmar Kommun skapa en samlad bild för sina fastigheters energidata – en nyckelfaktor för att verksamheter ska kunna få en rättvisande bild av sin energianvändning.

– Kalmar Kommun behövde ett sätt att samla in och demonstrera sina fastigheters energianvändning på ett lättillgängligt och förståeligt sätt för att bättre fatta beslut om hur de kan minska energianvändningen och klimatavtrycket från deras fastigheter. Med Power Monitoring Expert får de ett tekniskt och kommersiellt öppet system. Det tillåter dem att följa energianvändningen i realtid och ställa in automatiska rapporter utifrån deras behov för att få förståelse för nuläget och vidare kunna sätta in energieffektiviseringsåtgärder, säger Rober Flinth, säljchef på affärsområdet Digital Energy på Schneider Electric Sverige.

Det treåriga arbetet påbörjades för ett år sedan där Schneider Electric kontinuerligt ansluter och fyller på med fler anläggningar. Målsättningen är att alla el-, värmemängds- och vattenmätare i Kalmar Kommuns fastigheter ska kopplas in i systemet.

Kalmar kommun är nöjda med samarbetet med Schneider Electric och deras lokala tekniker.

Kommuner i Sverige strävar alla att nå ett mer klimatsmart sätt att bedriva och utveckla sin verksamhet och nå upp till sina klimatmål. Precis som för många andra verksamheter idag är utmaningen att många saknar tillgång till förståelig och sammanfattande data att grunda sina beslut på. Problemet kan i stor utsträckning härledas till att teknologin i fastigheter utökas och utvecklas i snabb takt, vilket ökar komplexiteten hos fastighetens energisystem. Risken är att översikten med tiden begränsas och att problem inte fångas upp i tid.

Exempelvis kan det handla om att ny utrustning inte övervakas fullt ut, vilket leder till dolda problem. När problem inte upptäcks kan det skada utrustning, verksamhet och personal, samt att mätvärden och översikt inte överensstämmer med verkligheten. Ju mer utrustning som ansluts och inte övervakas fullt ut, desto större är konsekvenserna. Utöver en samlad överblick med realtidsdata över fastigheternas energianvändning kan man med PME ställa in automatiska rapporter beroende på behov och beslutstillfällen, för att följa upp hur energianvändningen har förändrats över tid och orsakerna till detta.

Med mjukvaran PME, som har installerats hos Kalmar kommun, kan verksamheter öka kontrollen över sina övervakningssystem och elnät och därigenom synliggöra och i tid åtgärda dolda problem som annars riskerar att skada utrustning, verksamhet och personal. Läs mer om Power Monitoring Expert här.

  • Vi på Schneider Electric ser tillgång till energi och digital utveckling som en grundläggande mänsklig rättighet. Schneider Electric uppmuntrar alla att använda energi och resurser på optimalt sätt, och säkerställa att “Life is On” överallt och för alla. Vi erbjuder digitala lösningar för energihantering och automation, och skapar genom detta möjligheter för ökad effektivisering och större hållbarhet. Vi kombinerar världsledande energiteknologi, realtidsautomation, mjukvaror och tjänster i integrerade lösningar för hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Vår vision är att göra verklighet av de oändliga möjligheterna som finns i ett öppet, globalt och innovativt samhälle och som ligger i linje med vårt syfte och inkluderande värderingarwww.se.com/se.

Sverige

Införande av Wiztopics Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.

Din webbläsare är inaktuell och har kända säkerhetsproblem. Det är inte heller säkert att alla funktioner på den här webbplatsen eller andra webbplatser visas. Uppgradera din webbläsare för att komma åt alla funktioner på webbplatsen. Den senaste versionen för Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge rekommenderas för optimal funktionalitet.