Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Schneider Electric fortsätter leverera mot hållbarhetsmålen – en grön och inkluderande framtid för alla

13/08/2020

Ladda ned PDF

I samband med de ekonomiska resultaten, redovisar Schneider Electric varje kvartal även hur koncernen levererar mot sina hållbarhetsmål. Utvecklingen följs upp med hjälp av Schneider Sustainability Impact (SSI) som består av 21 mätbara indikatorer över hur företaget levererar mot de uppsatta hållbarhetsmålen under 2018-2020. Målen är nära kopplade till FN:s mål för hållbar utveckling och summerar koncernens hållbarhetsresultat.

  • Schneider Electric överträffar sparmålet för primär resursanvändning. Vid årsslutet kommer företaget ha reducerat användningen med drygt 126 000 ton
  • Koncernen bekräftar sitt åtagande om att nå 2020 års hållbarhetsmål och blickar framåt mot 2030 års Sustainable Development Goals
  • Schneider Electric Foundations The Tomorrow Rising Fund, fortsätter att stötta återhämtning och motståndskraft genom att stödja utbildningsprogram

Under årets andra kvartal blev resultatet för SSI 7,71 av 10 poäng och Schneider Electric är övertygade om att de program som finns på plats kommer att leda till att företaget når de satta målen för 2020.

– Schneider Electric är ledande inom digitalisering, energihantering och automation - avgörande faktorer för en hållbar framtid och en grön återstart efter covid-19. Det är viktigt att vi driver hållbarhetsfrågorna och den gröna omställningen i stimulanser och åtgärder i kölvattnet av pandemin, säger Charlie Timmermann, vd på Schneider Electric i Sverige.

– Krisen kommer inte att äventyra att vi når hållbarhetsmålen för 2020. Vi kommer att fortsätta hålla ribban högt för våra åtaganden för 2030: att använda vårt världsomspännande ekosystem för att bekämpa klimatförändringar och upprätthålla vårt ansvar för en inkluderande tillväxt. Vi fortsätter även att hjälpa utsatta människor via Tomorrow Rising Fund – hittills har vi stöttat mer än en miljon människor i 65 länder – och kommer ha fokus på utbildningsprogram det närmaste halvåret. Jag vill tacka våra medarbetare som lägger så mycket av sin tid på volontärarbete för att stötta våra lokala partners, säger Gilles Vermot Desroches, Sustainability Senior VP på Schneider Electric.

Olivier Blum, Chief Strategy & Sustainability Officer på Schneider Electric, om framtidsutsikterna:

– Det här är ett viktigt år. Även om Earth Overshoot day infaller den 22 augusti, mer än tre veckor senare än förra året, vet vi att det finns mer att göra för att skapa en säkrare, grönare och mer inkluderande värld. Vi måste alla bidra och det är därför vi har samarbetat med likasinnade företag om initiativ som CEO Initiative for Europe’s Recovery, Reform and Resilience. Att stötta återhämning efter covid-19 är en del, men målet är grön återhämtning för alla. Framtiden är beroende av innovation som förenar digitalisering och energi för att bekämpa klimatförändringarna.

KLIMAT

2020 mål #3: Spara 120 miljoner ton koldioxid hos kunder med hjälp av våra lösningar

Schneider Electric har höga ambitioner att hjälpa kunder minska sina utsläpp. Vid utgången av andra kvartalet hade Schneider Electric hjälpt kunder spara 107 miljoner ton koldioxid och är därmed på väg att nå målet för 2020 om 120 miljoner ton. I Time for Climate Impact Disclosure paper beskriver koncernen hur lösningar från Schneider Electric kunnat unvika och bidra till minskade utsläpp. Transparens är avgörande för att bygga tillit och driva handling, därför har den beräkningsmetod som använts verifierats av en oberoende part. Att Teamen arbetar med kunder för att väva in hållbarhet i deras designarkitektur och att kvantifiera potitiva miljöeffekter i deras projekt.

CIRKULÄR EKONOMI

2020 mål #8: 120 000 ton lägre primär resursförbrukning genom ECOFITTM och återvinningsprogram

Schneider Electric överträffar sparmålet för primär resursanvändning. Vid årsslutet kommer företaget ha reducerat användningen med drygt 126 000 ton. Besparingen första halvåret 2020 uppgick till 29 000 ton. Återvinning av blybatterier var en viktig anledning till detta, men det var även Schneider Electrics ECOFIT™, som gör det möjligt att modernisera utrusning genom att ersätta växelkomponenter istället för att byta ut hela produkten. I Italien har Schneider Electrics anläggning i Stezzano producerat 55 mellanspänningsbrytare, som har förlängt livslängden på ett befintligt ställverk. Det har inneburit 44 ton lägre primär resursförbrukning från bland annat elektrisk utrustning, olja och petrokemiska produkter. Reparation och uppgradering av utrustning har också bidragit till resultatet. I Schneider Electrics anläggning i Greensboro i USA har 29 ton komponenter och enheter reparerats och renoverats vilket lett till utökad livslängd.

  • Sedan Q2 2020 har 76 procent av anställda tjänstemän en individuell utvecklingsplan.
  • Medarbetare och chefer uppmuntras till regelbundna avstämningsmöten. Schneider Electric förstår att framgång hänger på förmågan hos alla medarbetare att prestera, utveckla kunskap och kompetens samt deras karriär.

ETIK

2020 mål #17: 350 leverantörer granskades för att motverka risker inom mänskliga rättigheter och miljö

I linje med koncernens strategi och fransk lagstiftning har Schneider Electric genomfört en riskbedömning och tagit fram en åtgärdsplan riktad mot anläggningar med störst exponering mor risker kopplade till arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och miljö. Planen innebär höga ambitioner för granskningar på plats. Vid starten 2018 var målet 300 granskningar men ett år senare höjdes ambitionen till 350. Under 2020 har granskningarna tvingats pausas under ett antal månader på grund av covid-19 men totalt har 298 granskningar genomförts sedan beslutet fattades, varav 19 under första halvåret 2020. Samtidigt pågår arbetet med att åtgärda brister som identifierades under 2019 års granskningar. 65 procent av de identifierade ärendena är åtgärdade och planen är att även åtgärda återstående ärenden under 2020.

UTVECKLING

2020 mål #21: 15 000 volontärdagar genom plattformen VolunteerIn

 

Schneider Electric Foundations Tomorrow Rising Fund stöttar olika åtgärder och projekt världen över med koppling till covid-19. Tomorrow Rising Fund bjuder in medarbetare att ställa upp som volontärer i ”digitala uppdrag”, exempelvis att stötta studenter med studierna, coacha sociala entreprenörer och hålla kontakt med människor i isolering. Schneider Electric Foundation har också samarbetat med NGO:er för att exempelvis stötta med IT-utrustning för att möjliggöra utbildning. Exempel på volontäruppdrag finns på plattformen VolunteerIn.

UTMÄRKELSER OCH PRISER

LÄS MER

 

För ytterligare information, kontakta:

Karolina Blacharska, presskontakt på Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com

  • Vi på Schneider Electric ser tillgång till energi och digital utveckling som en grundläggande mänsklig rättighet. Schneider Electric uppmuntrar alla att använda energi och resurser på optimalt sätt, och säkerställa att “Life is On” överallt och för alla. Vi erbjuder digitala lösningar för energihantering och automation, och skapar genom detta möjligheter för ökad effektivisering och större hållbarhet. Vi kombinerar världsledande energiteknologi, realtidsautomation, mjukvaror och tjänster i integrerade lösningar för hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Vår vision är att göra verklighet av de oändliga möjligheterna som finns i ett öppet, globalt och innovativt samhälle och som ligger i linje med vårt syfte och inkluderande värderingarwww.se.com/se.

Sverige

Införande av Wiztopics Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.

Din webbläsare är inaktuell och har kända säkerhetsproblem. Det är inte heller säkert att alla funktioner på den här webbplatsen eller andra webbplatser visas. Uppgradera din webbläsare för att komma åt alla funktioner på webbplatsen. Den senaste versionen för Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge rekommenderas för optimal funktionalitet.