Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Schneider Electric presenterar resultat av sina hållbarhetssatsningar – når målet ett kvartal i förväg

30/10/2019

Ladda ned PDF

Schneider Electric publicerade i förra veckan både de finansiella resultaten samt utfallet av sina hållbarhetsinitiativ för kvartal 3. De totala poängen för uppfyllnad av hållbarhetsmålen för tredje kvartalet slutade på 7.08 av 10 vilket innebär att företaget når målet för Schneider Sustainability Impact, som definierats som 7 av 10 vid årets slut, ett kvartal i förväg.

Solna, 30 oktober 2019 – Schneider Electric presenterar nu utfallet för sitt hållbarhetsarbete utifrån Schneider Sustainability Impact, ett mätverktyg med 21 indikatorer för att mäta bolagets hållbarhetsåtaganden för 2018 till 2020.

Bara dagar efter Global Safety Day, företagets årliga kampanj för att främja vikten av säkerhet på jobbet likväl som i hemmet, tillkännager Schneider Electric en förbättring på 24% jämfört med målsättningen för 2019 vad gäller frekvens på arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. Schneider Electric tar dessutom för sjunde gången plats i DJSI World-index och placerar sig på Equileaps topp 100-lista över världsledande företag inom jämställdhet. Utöver detta så finns Schneider Electric också med bland de 100 främsta företagen i världen på Fortune's lista Change the World 2019.

– Schneider Electric har en långsiktig ambition att använda våra EcostruxureTM-lösningar för att kunna leverera mot de uppsatta målen och därigenom hjälpa fler kunder att genom digitalisering minska på sina koldioxidutsläpp. Sedan Schneider Electric lanserade Schneider Sustainability Impact har vi hjälpt våra kunder att minska sina koldioxidutsläpp med hela 88 miljoner ton, säger Charlie Timmermann, vd Schneider Electric Sverige.

Höjdpunkter från föregående kvartal

Klimat
Indikatorn som visar på omsättningsökningen för bolagets energi- och hållbarhetstjänster visar ett starkt resultat på +20,2 procent under det tredje kvartalet 2019. Den höga tillväxttakten stimuleras starkt av verksamheten för energieffektivisering inom den offentliga sektorn i USA. Även verksamheten för distribution av energi bidrar till tillväxten. Schneider Electrics energi- och hållbarhetstjänster har en målsättning på försäljningsökning med 25 procent år 2020 jämfört med 2017.

Cirkulär ekonomi
Under tredje kvartalet 2019 kommer 96 procent av kartong och pallar som använts som transportförpackning från återvunna eller certifierade källor. Detta är främst ett resultat från en god kommunikation och bra samarbete med regionala leverantörer. En del regioner är redan optimerade medan de återstående regionerna påvisar kontinuerliga förbättringar. Interna åtgärder har även vidtagits för att öka fokus på denna aspekt, exempelvis genom att öka användningen av återvunnet virke, samt att studier har utformats för att öka kunskapen kring livscykeln för pallar och därigenom minska behovet av en ökad konsumtion.

Hälsa och kapital
Tredje kvartalets MIR (Medical Incident Rate) uppgår till 0,70, vilket är 24 procent bättre än målet för 2019 och 26 procent bättre än resultatet för 2018. Den 16 oktober firades Global Safety Day, Schneider Electrics årliga kampanj för att främja vikten av säkerhet på jobbet likväl som i hemmet. Ämnet för i år var S.A.F.E. First applied to Emergency Preparedness. Med Global Safety Day strävar Schneider Electric efter att engagera anställda inom säkerhetskultur. I år skapade kampanjen medvetenhet kring olika typer av nödsituationer, samt utbildade medarbetare inom katastrofberedskap.

Etik
I linje med bolagets strategi och vision, har Schneider Electric riktlinjer för hur företaget ska identifiera och förhindra skadlig påverkan på miljö och mänskliga rättigheter hos sina leverantörer. Koncernens riskhanteringsprocess inkluderar kontrollåtgärder efter revisionerna, med fokus på förbättring. Fram till det tredje kvartalet 2019 har 244 granskningar genomförts bland leverantörer angående mänskliga rättigheter och miljö. Programmet som är tilltänkt att sträcka sig över tre år har höjt ambitionen från 300 till 350 specifika revisioner på plats, där Schneider Electric även här är på god väg för att nå det övergripande målet.

Utveckling
Fram till det tredje kvartalet 2019 har 236 491 personer i mer än 45 utvecklingsländer utbildats i smart användning av energi, en siffra som Schneider Electric strävar efter att öka till 1 miljon till år 2025. Programmet bygger på tre prioriteringar; entreprenörskap, integration av kvinnor i yrken och utbildningar inom energiområdet samt att lära upp fler utbildare. Den stora utmaningen ligger i att driva ett långsiktigt partnerskap med lokala och globala aktörer som kan replikera dessa projekt. Bland annat har NGO ADEI (Action-Development-Education-International), erbjudit sin expertis i syfte att möjliggöra för en rad korta kurser i tre nya center i Rwanda.

Läs mer om hållbarhetsarbetet på Schneider Electric:https://www.se.com/se/sv/about-us/sustainability/

  • Vi på Schneider Electric ser tillgång till energi och digital utveckling som en grundläggande mänsklig rättighet. Schneider Electric uppmuntrar alla att använda energi och resurser på optimalt sätt, och säkerställa att “Life is On” överallt och för alla. Vi erbjuder digitala lösningar för energihantering och automation, och skapar genom detta möjligheter för ökad effektivisering och större hållbarhet. Vi kombinerar världsledande energiteknologi, realtidsautomation, mjukvaror och tjänster i integrerade lösningar för hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Vår vision är att göra verklighet av de oändliga möjligheterna som finns i ett öppet, globalt och innovativt samhälle och som ligger i linje med vårt syfte och inkluderande värderingarwww.se.com/se.

Sverige

Införande av Wiztopics Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.

Din webbläsare är inaktuell och har kända säkerhetsproblem. Det är inte heller säkert att alla funktioner på den här webbplatsen eller andra webbplatser visas. Uppgradera din webbläsare för att komma åt alla funktioner på webbplatsen. Den senaste versionen för Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge rekommenderas för optimal funktionalitet.