Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Default Alternative Text

  Vidta meningsfulla åtgärder

  Konkreta, meningsfulla åtgärder är det enda sättet att hantera klimatförändringarna. Se hur vi gör vår del och stärker andra i 2017–2018 års Schneider-hållbarhetsrapport.

  Se våra resultat
 • Default Alternative Text

  Den nya Green Premium

  Green Premium-ekomärkningen förser våra kunder med mer hälsosamma produkter, som är mer transparenta med miljö- och myndighetsinformation. Idag kommer mer än 75 % av vår produktförsäljning från Green Premium-lösningar.

  Läs mer
 • Silhouette Of People On Greeting To The Sun Installation At Sunset.

  Vilket är din ekologiska påverkan?

  Använder du fler resurser än planeten kan producera?

  Beräkna din miljöpåverkan
  I den här digitala ekonomin utvecklas Schneider Electrics globala distributionskedja till att bli ännu mer skräddarsydd, hållbar och ansluten med vår strategi för skräddarsydd distributionskedja 4.0 som drivs av EcoStruxure-lösningar.

  Skräddarsydd: Vi brinner för våra kunders framgång och försöker alltid att tillhandahålla det de värdesätter samtidigt som vi utnyttjar skalbarhet och effektivitet.

  Hållbar: Eftersom hållbarhet är en prioritet i hela distributionskedjan optimerar vi resurser genom att utveckla en cirkelformad distributionskedja med rena och säkra anläggningar som drivs av förnybar energi. 

  Ansluten: Vår digitala och smarta distributionskedja, som drivs av EcoStruxure, hjälper till att förbättra synligheten för kunder, vilket optimerar den heltäckande effektiviteten och resurstillförlitligheten.
  Standardalternativ text

  Skräddarsydd distributionskedja 4.0

  Standardalternativ text

  Betrakta avfall som något värdefullt

  Vi driver ambitionen mot noll avfall på alla våra anläggningar över hela världen. Avfallsminimering, återanvändning, återvinning och att undvika kassering har blivit en viktig del av våra anläggningars och distributionscenters styrdokument och vi ser en ständig förbättring. 2017 var vi stolta över att 130 platser fick utmärkelsen "mot noll deponerat avfall" och vårt mål är att nå 200 anläggningar före 2020. Vår globala hastighet för avfallsminskning har ökat med 15 poäng under 10 år och nådde 94 % år 2017.

  Mer information

  Schneider Electric har lanserat ett integrerat hanteringssystem för att säkerställa kontinuerlig förbättring av miljön (ISO 14001), säkerhet (ISO 45001), energi (ISO 50001) och kvalitet (ISO 9001). Certifiering enligt ISO 14001 bidrar till att kontinuerligt förbättra miljöarbetet på platsen. År 2017 var 263 platser certifierade enligt ISO 14001. Alla dessa platser bidrar till miljörapporteringen och därmed till gruppens miljömål. 130 platser var också certifierade enligt ISO 50001 för att stödja våra energiambitioner och leverera en årlig energiproduktivitet. Slutligen gör ISO 45001 det möjligt att stärka vår säkerhetskultur och definiera starkare säkerhetsfunktioner.

  Svenska kvalitets- och ISO-certifikat

  Inuti ett datacenterrum, datalösningar, datacenterhantering.

  Miljövänlig effektiv tillverkning

  Standardalternativ text

  CO₂-effektivitet vid transporter

  Schneider Electric är ett globalt företag med verksamhet i mer än 100 länder, med en robust transportplan som sammanlänkar våra platser och levererar till våra kunder. År 2017 skickade vi 2400 ton varor, varav 74 % med godstransporter, 23 % med sjöfart och 3 % med flygfrakt. Från 2015 till slutet av 2017 satte vi upp ett nytt program för att minska CO-utsläppen vid transporter, med ambitionen att uppnå en minskning på 10 % under 3 år. I slutet av 2017 nådde vi det målet genom att minska våra CO-utsläpp vid transporter med i genomsnitt 10,3 % under 3 år. Åtgärder som bidragit till en positiv förändring inkluderar byte från flyg- till sjötransport, en ökning av lastningsförhållanden och optimering av transportvägar. Vi planerar att minska våra CO-utsläpp vid transporter med ytterligare 10 % under perioden 2018-2020.
  Vi strävar efter att samarbeta med våra leverantörer i vårt hållbarhetsarbete.
  Sedan 2011 är hållbarhetsarbetet en av de 7 grundpelarna för att utvärdera strategiska leverantörer via standarden ISO 26 000. Före 2020 strävar vi efter en +5 poängs/100 ökning av genomsnittsvärdet på dessa ISO 26 000-bedömningar.
  Schneider Electric har också förbundit sig att implementera en försiktighetsåtgärd för att förhindra allvarliga risker med arbetet, EHS och affärsintegriteten. Före år 2020 får 300 leverantörer en specifik utvärdering på plats.
  Slutligen arbetar vi med att leverantörer ska köpa hållbara material, spåra konfliktmineraler och fasa ut farliga ämnen. Vi strävar till exempel efter att använda 100 % återvunnen eller certifierad kartong och pallar som transportförpackningar före 2020.

  Läs mer

  Eldistribution, elektriska torn med kraftledningar i solnedgången.

  Vi samarbetar med våra leverantörer

  2017 års höjdpunkter i distributionskedjan

  • 358 Granskningar på plats som omfattade hållbarhetskriterier
  • 10,3 % energibesparingar i våra anläggningar kontra 2014 års baslinje
  • 88 % av de strategiska leverantörerna klarade utvärderingen från tredje part för hållbar utveckling 2015-2017
  • 10 % minskning av CO₂-utsläpp från transporter under perioden 2015-2017
  • 130 anläggningar utmärktes enligt "mot noll deponerat avfall"
  • 70 % av relevanta inköp bekräftades vara konfliktfria enligt Conflict Minerals Rule från 2012
  Chatta med oss

  Har du några frågor eller behöver du hjälp? Vi hjälper dig!