Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken säkring ska jag ha till SolidState relä ?

Ett Solid staterelä skall skyddas av ”thyristorsäkring” med ultra snabb brytkarakteristik.
Säkring skall väljas i med I²t  genomsläpp energi mindre än I2t värdet för Solid statereläet varaktighet.

För SSR reläer så specifiserar vi Maximal
I²t  för säkring i våra datablad och kataloger detta  skall ställas i förhållande till säkringens I²t  ofta benämnd total clearing I²t (A²s) som specifiseras i säkringsleverantör och denna måste vara lägre ( vår rek. Är minst 20% lägre).

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?