Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken livslängd får jag på en kontaktor i "bland drift" AC3-AC4 ?

Livslängden kan beräknas med bifogad formel och tillhörande katalogdata blad.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?