Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur fungerar och programmerar jag funktionsblocken suntrack i Zelio logic v4.4 ?

Denna funktion beräknar solens position. Funktionsblocket beräknar fram följande två vinklar:
• a höjdvinkel
• b azimut vinkel

se mer detaljerad beskrivning i bifogad funktionsbeskrivning
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?