Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilket fil system använder CF-korten (minneskorten) i Magelis (XBT-G.... och HMI....) operatrörspaneler?

Filsystemet ska vara FAT32  f.o.m. VijeoDesigner V5.0. Tidigare var det FAT16. Om panelen med monterat CF kort klagar på felaktigt fil-format, så måste CF kortet formateras. Formatering kan ske i en hållare för CF kort ansluten till en dators USB kontakt. Välj formatera (format) och välj filsystem FAT32.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?