Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad ska man ställa in i Sycon för MFB_LEXIUM32 och MFB_LEXIUM05?

Motion function block kan användas i Premium för CANopen med frekvensomformare och servo. I parametreringen måste parametar enl. bilder nedan skrivas in. Detta gäller för Lexium 32 och Lexium 05.Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?