Teknisk FAQ

Ställ en fråga

På vilken sida är styrkretsen placerad i en KBB-skena?

Styrkretsen är på den sida som har flest utttagsöppningar på en KBB-skena med dubbla kretsar. Det är även den sida som märketiketten är placerad på. 

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?