Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Är det OK att använda Harmony trådlösa tryckknapp i alla typer av applikationer ?

Nej det finns ovanliggande krav i vissa anläggningstyper som gör att man ej får använda denna då man med tekniken radiokodat meddelande som skickas som en puls för överföring vilket ej är tillåtet  i vissa anläggningar till exempel lyftinrättningar och vissa drifter däri och heller inte för maskinsäkerhetskretsar med nödstopp är två  exempel men o övrigt så finns möjligheterna i
flertalet och de flesta anläggningarna.

se bifogade applikationsexempel som två olika exempel.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?