Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilka filtyper stödjer VijeoDesigner för visning av bild?

I VijeoDesigner kan man visa bilder så kallad Image. Filtyperna som kan visas av Image är bmp, jpg, jpeg, emf och png. 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?