Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur manuell registerar man en DLL fil?

DLL filer använd av program för att automatisk sköta vissa funktioner. För att fungera måste de registreras i datorn. Normalt sköter installations programmet om denna registering. Dock kan det ske att installationen missar detta av en eller annan anledning. Då kan man försöka registera manuellt.
Leta upp var önskad DLL finns på din hård disk. Starta kommando prompten (ofta kallad DOS förnster). Skriv på kommando raden.
regsvr32 " sök vägen till din fil + fil namet " t.ex. regsvr32 "c:\Program\Schneider Electric\UnityPro\SKCL.DLL"
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?