Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan inte länka vissa variabler från Unity till VijeoDesigner (eller OFS). Varför?

I Unity kan man konvertera PL7 projekt. Då använder man bl.a. funktionen "Convert Partially ...". I samband med detta så adderas en extra 0:a i variabler från I/O kort. T.ex. så heter kanal 3 på kortplats 5 i rack 0, %I0.5.3.0. Denna sista 0 bör/ska inte vara med. Man kan bygga Unity projektet med denna 0:a, det accepteras, men den kan inte vara med om man ska exportera variablerna till VijeoDesigner eller OFS (OPC server). Det riktiga ska vara %I0.5.3, När man tagit bort denna extra 0:a och byggt sitt Unity projekt kan man exportera variablerna i fil format XVM. Sedan kan direktadresserade variabler länkas till VijeoDesigner projekt (eller refereras till i OFS konfigureringen).   
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?