Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur länkar man variabler till VijeoDesigner applikation från Unity

Några saker vi kommit fram till

* Max 8000 variabler i en VJD applikation. Alla variabler räknas i en struktur och/eller array.
* Max 500 variabler per "Link variables". En array eller en struktur räknas bara som 1 variabel (vad vi förstår just nu).
* Man kan skapa flera kommunikationer (t.ex. Mb_Eth_1 och Mb_Eth_2) till samma adress för att skapa flera "Link variables". Därmed kommer man förbi 500 max.
* Variabel filen som man länkar med bör vara XVM filen.
* I Unity finns ett fält i variabel editorn som heter "Custom". Här kan man skriva in texter. T.ex. kan man skriva HMI_1 på en grupp variable och HMI_2 på en annan grupp variabler.
* Sedan använder man det avancerade filtret (tratten och kugghjulen) och ställer filtret till att bara visa HMI_1 ( eller HMI_2)
* Sedan gör man "export filtered" till en XVM fil. HMI_1 länkar man sedan till sin första driver Mb_Eth_1 och HMI_2 länkar man till Mb_Eth_2.
* Dessa filer gör man "Link variables" och senare Update link och link new variables efter hand som det behövs.
* Enklast blir att man alltid kan göra Select all vid link variables, urvalet gör man vid märkningen HMI_1 ( ellerHMI_2 ) i Unity.
* Det är en nackdel att välja ut delar av en struktur eller array, för man förlorar den exakta länkningen till Unity.
* Skulle en struktur eller array bli för stor att ta in i Unity, kan man använda Allias funktionen. Då skapar man raka variabler på den eller de delar som man måste ta in. Dessa raka namn skriver man in på allias i strukturen. De raka namnen tar man med vid märkning av XVM filen ( t.ex. custom text HMI_1 ).
* Tänk på att vid varje länkning välja "Variables that keep the same name" eller "Elements in Equipment folder". Och gör det lika varje gång.
 
* Om man blir av med länken eller länkning måste göra i en annan dator fungerar inte längre update link. Ett tips kan då vara att radera alla variabler i VijeoDesigner applikation. Tag gärna en back up av VJD innan du radera alla variabler. Radera den gamla länken så att en ny kan skapas. Länka sedan igen med samma namn och struktur som tidigare ( så att alla variabler hittar rätt ).  
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?