Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Varför ändras inte mina användare för security i VijeoDesigner panelen.

Vi användning av Security användare i VijeoDesigner så laddas det som man har konfigurerat ned första gången. Sedan kan man komplettera med fler användare i panelen. För att inte förstöra detta så laddas inte ändringar i security nivåer eller användare ner, nästa gång man laddar applikationen.
För att även ladda ner de förändringar som man gör på användare security, måste man sätta bock i fråge rutan som kommer upp vid nedladdning av VijeoDesigner applikationen. Välj "delete runtime data" så laddas de förändingar som gjorts för security. Dock kommer alla användare som har lagts till enbart i panelen att radderas och måste matas in igen.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?